2021. gada 22.aprīlī, Elektronikas un datorzinātņu (EDI) institūta direktora vietnieks attīstības jautājumos un Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas vadošais pētnieks Dr. Kaspars Ozols piedalās DIH-World projekta 1.posma izvērtēšanas pasākumā, kur reprezentē EDI digitālo inovāciju centru (DIH).

Pasākuma laikā Eiropas Komisijas pārstāvei un pieaicinātajiem ekspertiem tiek prezentēts projekta progress un rezultāti, kas sasniegti laika posmā no 2020. gada 1.jūlija līdz 2021. gada 31.martam (9 mēneši).