(17.09.-19.09) EDI zinātniskais asistents Romans Maļiks “UPIRS” projekta ietvaros 17. septembrī piedalījās “Innovations for High Performace” (IHP) 18. seminārā “High Performance SiGe BiCMOS Technology Platform for innovative RF and Photonic ICs” Frankfurtē uz Oderas, Vācijā.
Semināra laikā tika sniegta informācija par vienu no nozīmīgākajām analogā elektroniskā 130nm SiGe tehnoloģiju, tajā izveidotajiem jaunākajiem izgudrojumiem un panākumiem IHP piedāvātajā tehnoloģijā, tās dažādajiem pielietojumiem un ar to saistītajiem problēmu risinājumiem.
Savukārt 18.-19. septembrī Romans piedalījās apmācībās Design Kit Tutorial on SiGe BiCMOS PDK including Cu backend using Cadence and ADS Interoperability par silīcija-germānija IHP jaunāko piedāvāto integrālo shēmu tehnoloģiju. Apmācību dalībnieki ieguva sertifikātu par piedalīšanos. Notika arī ekskursija pa IHP tīrtelpām un tika īstenotas tīklošanās aktivitātes ar IHP pārstāvjiem un citiem apmācību un semināra dalībniekiem.


Vairāk informācijas: https://www.ihp-microelectronics.com/en/services/mpw-prototyping/workshops-tutorials/ihp-workshop-tutorial/welcome.html

Title Photo Credit © IHP/Pleul