(10.02.–12.02.) Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas pētnieks Jānis Ārents un zinātniskais asistents Elvijs Buls piedalās projekta „Apvārsnis 2020” projektu “Digitālās tehnoloģijas, viedā robotika un paaugstināta kiberdrošība ātrākai ražošanai nākotnes Eiropas ražošanas ekosistēmā” (TRINITY) otrajā partneru tikšanās pasākumā Grieķijā, kura laikā tiek apspriesta projekta izpildes gaita, sasniegtie rezultāti, radušās problēmas un to risinājumi un prezentēts EDI izstrādāto moduļu un pielietojumu statuss un nākotnes plāns. 
Tiek apmeklēts arī projekta partneru rīkotais seminārs “Deep Dive”, kura ietvaros iegūts plašāks priekšstats par ātrās ražošanas(agile production) pielietojumiem, izaicinājumiem un vajadzībām gan no pētniecības, gan industrijas skatupunkta.