(17.01) Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas pētnieks Rihards Novickis piedalās “Pamattehnoloģiju ietvars drošu un autonomu dronu lietojumiem”
(COMP4DRONES) projekta ceturtā tehnoloģiju pielietojuma (Use-Case 4) tikšanās pasākumā Eindhovenā, Nīderlandē. Rihards tiekas ar citiem tehnoloģiju pielietojuma partneriem, lai kopīgi izstrādātu tehnoloģijas, kuras dotu iespēju droniem autonomi kartēt vides gadījumos, kad GPS signāls nav pieejams.
Projekta ietvaros EDI izstrādās modulāru, pielāgojamu un energo-efektīvu iegultu platformu sensoru datu ieguvei, sapludināšanai un apstrādei dronos. Platforma tiks bāzēta uz jaunākajām heterogēnām vienčipa tehnoloģijām un atbalstīs dažādas datu apstrādes paradigmas. EDI izveidos iekščipa heterogēnās sistēmas komunikācijas ietvaru, kā arī izstrādās algoritmu realizēšanas metodoloģiju.
Vairāk par projektu: https://comp4drones.eu/