No 2022. gada 13.-14. decembrim Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors Dr. Modris Greitāns, direktora vietnieks attīstības jautājumos Dr. Kaspars Ozols un dažādu zinātnisko grupu vadītāji un to pētnieki tikās ar NORA Associates pārstāvi. Tikšanās laikā tika organizēta gan ekskursija, gan padziļinātas diskusijas prezentējot EDI pētniecības virzienus un sasniegtos rezultātus. Papildus tika diskutēts par sadarbības iespējām un vizītes beigās tika noslēgts arī saprašanās memorands.