2022. gada 29. novembrī Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) direktora vietnieks attīstības jautājumos Dr. Kaspars Ozols un vadošais pētnieks Dr. Rihards Novickis, EDI telpās tikās ar Siemens pārstāvjiem. Tikšanās laikā viesiem tika prezentēti EDI pētniecības virzieni un sasniegtie rezultāti, īpašu uzmanību veltot iegulto sistēmu, integrālo shēmu un spiesto plažu dizaina tematikām. Tikšanās laikā tika arī diskutēts par dažādām sadarbības iespējām nākotnē.