No 28. līdz 30 novembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā notiks starptautiskā mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas, ražošanas materiālu, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstāde “Tech Industry 2019”, kuras laikā Zinātnieku Inovācijas stendā būs iespēja apskatīt un iepazīties ar EDI izstrādātajām tehnoloģijām.

EDI Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas ultraplatjoslas radaru tehnoloģiju attīstības pētnieku grupa prezentēs divus tehniskos risinājumus. Viens no risinājumiem ir portatīva, bezkontakta plāna ledus biezuma mērīšanas iekārta.
Otrs risinājums ir plaša pielietojuma ultra platjoslas impulsu radara sensora izstrādes komplekts, kas tiek izstrādāts ERAF komercializācijas projekta „Ultra platjoslas impulsu radara sensors” (UPIRS), līguma nr. KC-PI-2017/26 ietvaros.

Savukārt, EDI Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas valkājamo sensoru sistēmu attīstības pētnieku grupa demonstrēs sensoru sistēmas tehnoloģiju būvkonstrukciju deformāciju monitoringam, kas ļauj ar virknē savienotiem sensoru mezgliem nepārtraukti un attālināti monitorēt deformācijas un vibrācijas ēkām, tiltiem, tuneļiem un citām būvkonstrukcijām. Šī tehnoloģija top ERAF komercializācijas projekta „3D formu jūtīgs audums” („3D AUDUMS”), līguma nr. KC-PI-2017/25 ietvaros.

Vairāk informācijas: http://www.techindustry.lv/read.php?subid=9739