2020. gada 26. novembra Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) rudens pilnsapulcē par LZA korespondētājlocekli ievēlēts Elektronikas un datorzinātņu institūta vadošais pētnieks Atis Elsts.