EDI vadošie pētnieki Dr. Roberts Kadiķis un Dr. Rihards Novickis 2022. gada 19.-20. oktobrī piedalās COMP4DRONES projekta gala tehniskā izvērtējuma pasākumā Lugo, Spānijā. Pasākuma laikā Eiropas eksperti tiek iepazīstināti ar COMP4DRONES projekta rezultātiem, kā arī tiek demonstrētas izstrādātās pamattehnoloģijas drošiem un autonomiem dronu lidojumiem. Vairāk par projektu: https://www.comp4drones.eu/