EDI sadarbojās ar SIA Rukola divos pētnieciskos projektos 2023. un 2004. gadā, lai izveidotu jaunu matemātisko algoritmu precīzai un uzticamai laika notikumu noteikšanai fiksētas distances amatieru sporta sacensībās, ko izmantot jaunas paaudzes laika noteikšanas risinājumam “RACE-TRIBE”. Šos projektus īstenoja EDI vadošais pētnieks Kārlis Freivalds un programmētājs Makss Meiers, kuri izstrādāja precīzu ” RACE-TRIBE” sensoru mērījumu matemātisko modeli un laika noteikšanas algoritmu, kas dod precīzus rezultātus pat nepārvarama trokšņa klātbūtnē.

Šo projektu tiešā rezultātā EDI spēja sasniegt 2x augstāku laika notikumu noteikšanas precizitāti salīdzinājumā ar iepriekšējo risinājumu, kas ir ļoti būtisks uzlabojums. Algoritma integrēšana “RACE-TRIBE” programmatūrā ievērojami uzlabo tās kopējo funkcionalitāti, atstājot SIA Rukola ļoti apmierinātu.