26.05.2021. EDI zinātnieku pilnsapulcē tika ievēlēta jauna EDI Zinātniskā padome, kuru veido:

  • Zinātniskās padomes priekšsēdētājs Dr.sc.comp. Atis Elsts;
  • Dr.sc.comp. Modris Greitāns;
  • Dr.sc.ing. Kaspars Ozols;
  • Dr.sc.ing. Roberts Kadiķis;
  • Dr.sc.ing. Rolands Šāvelis;
  • Dr.sc.ing. Aleksejs Tatarinovs;
  • Mg. sc. comp. Krišjānis Nesenbergs.

Sveicam jaunievēlētos Zinātniskās padomes locekļus!

Papildus izsakām lielu pateicību iepriekšējam Zinātniskās padomes priekšsēdētājam Dr.sc.ing. Robertam Kadiķim un pārējiem padomes locekļiem par ieguldīto darbu un rezultātiem EDI attīstībā.