Vadošais pētnieks Dr. sc. ing. Roberts Kadiķis piedalās Eiropas industrijas attīstībai veltītā projekta IMOCO4.E partneru tikšanās pasākumā Atēnās. Roberts prezentē paveikto EDI vadītajā projekta darba pakā, kas veltīta industriālo sistēmu uztveres un instrumentācijas komponenšu izstrādei. Darba pakā partneri ir izstrādājuši vairākus sensorus, datu apstrādes platformas, māklīgā intelekta aplgoritmus un motorikas elementus, kurus lietos vairāki projekta piloti un demonstratori. Saistīto projektu prezentāciju sesijā, tika prezentēts LZP FLPP projektu HAVeT-AI. EDI šajā projektā izstrādā mākslīgajā intelektā balstītu onkoloģijas attēlu iekrāsošanu, kuras mērķis ir paātrināt un atvieglot veterināro onkologu darbu.