Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors Modris Greitāns Latvijas Radio 1 raidījumā “Labrīt” pauž viedokli par plānoto jauno zinātnes bāzes finansējuma sadales modeli.

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/zinatnes-institutu-bazes-finansejuma-pardale-lielaks-uzsvars-bus.a154123/

Modris Greitāns norāda, ka bāzes finansējumam ir jābūt stabilam zinātnisko institūciju finansu pamatam, kurš tai pašā laikā motivē pētniekus strādāt labā starptautiskā līmenī, piedalīties starptautisko konkursu projektos, rakstīt augstas kvalitātes publikācijas. IZM piedāvātā modelī diemžēl ir iespējams, ka lielāko bāzes finansējumu var saņemt pat zinātniskā institūcija, kurai nav neviena starptautiskā pētniecības projekta un nevienas tā saucamās Q1 publikācijas. Tas neliekas atbilstoši starptautisko ekspertu ieteikumiem.