Elektronikas un datorzinātņu institūts izsludina konkursu uz zinātnisko asistentu, pētnieku un vadošo pētnieku akadēmiskajiem amatiem

Elektronikas un datorzinātņu institūts izsludina konkursu uz zinātnisko asistentu, pētnieku un vadošo pētnieku akadēmiskajiem amatiem:

1. Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares šādās apakšnozarēs:

1.1. Datorvadība – zinātniskais asistents, pētnieks un vadošais pētnieks;

1.2. Signālu diskrētā apstrāde – pētnieks un vadošais pētnieks;

2. Datorzinātnes un informātikas nozares šādās apakšnozarēs:

2.1. Datoru un sistēmu programmatūra – zinātniskais asistents, pētnieks un vadošais pētnieks;

2.2. Intelektuālo sistēmu teorija – pētnieks;

2.3. Signālu diskrētā apstrāde – vadošais pētnieks. 

Pieteikumā jānorāda nozare un apakašnozare, un amats, uz kuru pretendē.
Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas.
Mēnešalga zinātniskajiem asistentiem no 1280 līdz 2400 EUR, pētniekiem no 1920 līdz 3200 EUR, vadošajiem pētniekiem no 2880 līdz 4800 EUR, atkarībā no izglītības, darba apjoma un piesaistes projektu izpildei.
Papildus informāciju var iegūt Rīgā, Dzērbenes ielā 14, „A” korpusā, 1-3 kab., rakstot uz info@edi.lv, vai zvanot: 67554500.
Pieteikumam pievienot:
1) Curriculum Vitae,
2) akadēmiskos un zinātniskos grādus apliecinošo dokumentu kopijas,
3) publicēto zinātnisko darbu sarakstu (atkarībā no pretendenta izvēlētā amata 2019.-2024./2021.-2024.),
4) citas kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas (pēc pretendenta izvēles).
5) apliecinājums par to, ka neieņem vēlētu amatu nevienā citā zinātniskajā institūcijā vai ievēlēšanas gadījumā attieksies no tā.

Prasības pretendentiem

Konkursa nolikums