25.05.2021 EDI direktors un projekta vadītājs Modris Greitāns kopā ar pētnieku Jāni Judvaiti piedalās H2020 ENACT projekta attālinātajā gala izvērtējuma pasākumā.

Pasākuma gaitā kopā ar partneriem tika prezentēti projekta rezultāti un saņemti atzinīgi novērtējumi par projekta gala rezultātiem no Eirpoas Komisijas piesaistītajiem ekspertiem, kā arī aicinājums turpināt pētniecību par projekta tēmu.