EDI telpās norisinās IMOCO4.E konsorcija tikšanās pasākums. Projekta partneri apspriež pirmajā projekta gadā paveikto nākamās paaudzes industrijas attīstībā, kā arī gatavo plānus nākamajam projekta posmam. Trīs dienās ap 70 viesi piedalās prezentācijās, darbnīcās, tīklošanās pasākumos, kā arī iepazīstas ar citām EDI kompetencēm un pētījumu jomām.