(8-10. janvāris) Institūta zinātniskais direktors un Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās “Trustworthy and Smart Actuation in IoT systems —ENACT” projekta partneru tikšanās pasākumā Parīzē, Francija. Partneru tikšanās laikā tiek apspriestaprojekta izpildes gaita, sasniegtie rezultāti, radušās problēmas un to risinājumi.