No 9. marta EDI Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas (1. laboratorijas) vadību pārņem Dr. sc. ing. Rolands Šāvelis. Rolandu izvirzīja 1. laboratorijas darbinieku sapulce 1. martā.