1.07.2024. gadā parakstīta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta Nr. 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/006 “Elektronikas un datorzinātņu institūta kapacitātes paplašināšana ar enerģētikas pētniecības virzienu (E-EDI)” ieviešanu.

Latvijas Atveseļošanās un noturības mehānisma plāns tika apstiprināts jau 2021.gadā. Latvijai piešķirot 1.82 miljardus EUR, COVID-19 pandēmijas radītā kaitējuma ekonomikai un sociālajai jomai novēršanai un Eiropas ekonomikas noturības stimulēšanai. 

Sākotnējibija plānots, ka investīcijas varētu sākt ieguldīt Latvijas ekonomikā jau 2022.gadā. Tas netika realizēts plānotajā laikā, garo birokrātisko procedūru dēļ. Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna:

5.2. reforma un investīciju virziena “Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana”;
5.2.1.r. reformas “Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma”;
5.2.1.1.i. investīcijas “Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti” otrās kārtas “Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti”;

īstenošanas noteikumus apstiprināja tikai 5.12.2023 gadā. Tā rezultātā būtiski samazinot Konsolidācijas projektu īstenošanas termiņu, kas ir 2026.gada 31.maijs.

Neraugoties uz smagnējo procesa gaitu, Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI) sadarbībā ar Fizikālās enerģētikas institūtu (FEI)  izpildīja visas projekta pieteikuma prasības, tanī skaitā izstrādāt konsolidācijas plānu. Ar abu institūtu Konsolidācijas plānu, kas ir saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju var iepazīties: https://www.izm.gov.lv/lv/eiropas-atveselosanas-fonds).

Projekta finansējums ir 1 630 740 EUR – 1 497 093 EUR Atveseļošanās fonda finansējums un 133 647 EUR valsts budžeta līdzfinansējums.

Tā mērķis ir veikt EDI un FEI strukturālās pārmaiņas, lai izveidotu Latvijā starptautiski atpazīstamu, starptautiskos konsorcijos un projektos iesaistītu multidisciplināru zinātnisko institūtu, kurš veic pētījumus datorzinātnes, elektronikas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT), enerģētikas un ar tām saistītās jomās.