LR patents Nr. 14767 “Simetriskas ultra-platjoslas (UWB) antenas triecienierosmes impulsa formētājs”. Izgudrotāji: M.Greitāns, V.Aristovs, G.Šūpols. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts. Publicēts 20.11.2013.

Izgudrojuma mērķis ir, modificē jotprototipa shēmu, to piemērot pikosekunžu platuma impulsu formēšanai simetriskas antenas triecienierosmei, lai iegūtu ultraplatjoslas (UWB) impulsus. Piedāvātais ultraplatjoslas antennas triecienierosmes impulsa formētājs sastāv no diviem koaksiāliem līniju nogriežņiem ar garumu L un viļņu pretestību Z0, līdzsprieguma barošanas avota U un līnijas pakāpeniskas uzlādes nodrošināšanai nepieciešamā, strāvas ierobežojošā Rezistora R, slēdža elementa – lavīntranzistora T, kā arī no simetrisko antenu un nesimetrisko impulsu formētāju Salāgojošā viļņu transformatora Tr.

http://www.lrpv.gov.lv/sites/default/files/20131120.pdf