Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas pētnieks Jānis Ārents piedalās konferencē – ICIAP2021, Lečē, Itālijā. Pasākuma laikā Jānis Ārents uzstājas ar rakstu “Synthetic data of randomly piled, similar objects for deep learning-based object detection” un iepazīstina pasākuma dalībniekus ar EDI sasniegumiem robotikas jomā un līdzieguldījumu AI4DI projektā.