Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas pētnieks Jānis Ārents piedalās TRINITY rīkotajā noslēguma tīklošanās pasākumā Briselē, Beļģijā. Pasākuma pirmajā dienā notiek vairākas sesijas, kuru ietvaros tiek prezentēti un apspriesti TRINITY projekta tehniskie risinājumi un atvērto uzsaukumu veiksmes stāsti, sadarbošanās nozīmīgums, standartizācijas aspekti un industrijas pārstāvju redzējums par turpmāko Eiropas industrijas regulu attīstību. Pasākuma otrajā dienā tiek apmeklēta Audi Brussels rūpnīca, kur pasāķuma dalībnieki tiek iepazīstinātu ar auto ražošanas procesu un viedo tehnoloģiju nozīmīgumu tajā.