Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas pētnieks Dr. Rihards Novickis tikās ar APPLAUSE projekta partneriem Oslo, Norvēģijā, kur tika veikti kalibrācijas mērījumi EDI izstrādātajam infrasarkanās kameras prototipam.  Prototips, kurš sevī ietver konsorcija dalībnieku izstrādāto bolometru masīvu, radīts lai demonstrētu vienu no projekta virsmērķiem – izstrādāt augstas veiktspējas, zemu izmaksu, bez-dzeses termālo infrasarkano sensoru. Tikšanās laikā tika atstrādāta mērījumu veikšanas procedūra, kuru (projekta partneris) IDEAS plāno izmantot tālākai infrasarkano kameru veiktspējas parametru izvērtēšanai, tai skaitā, trokšņu un pikseļu jūtības noteikšanai. Infrasarkanais attēls uzņemts starp mērījumiem un tajā redzamie artifakti tiks turpmāk pētīti un izlaboti.

Vairāk par APPLAUSE projektu:
https://applause-ecsel.eu/
https://www.edi.lv/projects/uzlabota-fotonikas-optisko-un-elektroniko-komponensu-iepakosana-montaza-zemu-izmaksu-razosanai-eiropa-applause/
https://www.youtube.com/channel/UCsTG7VjUUDTylGXv3QfhgvQ