Scape-if overview

Elektronikas un datorzinātņu institūts (turpmāk – Institūts) ir izstrādājis risinājumu/tehnoloģiju SCAPE-IF –  “Sensorā apģērba platforma kustību analīzei”, kurā ietilpst

  • sensoru mezgli, kas iestrādājami valkājamā sensoru tērpā un ļauj noteikt ķermeņa daļu relatīvās pozīcijas;
  • elastīgs vadu risinājums, kas iestrādājams valkājamā sensoru tērpā sensoru mezglu barošanai un  datu pārraidei, kuri ir noturīgi ķermeņa deformācijām un tērpa mazgāšanu;
  • bāzes stacija, kas satur bateriju un bezvadu savienojumu ar ārējām iekārtām, kā telefonu vai datoru un nodrošina sensorus ar barošanu, kā arī apkopo no sensoriem iegūtos datus to tālākai pārraidei;
  • ātras datu savākšanas iegultais algoritms, kas nodrošina reāla laika datu ieguvi no sensoru tīkla;
  • algoritms ķermeņa formas rekonstrukcijai no sensoru datiem un sensoru kalibrācijai;
  • algoritms statisku ķermeņa formu salīdzināšanai, kas ļauj pārliecināties vai cilvēks, kas valkā sensoru apģērbu korekti ieņem iepriekš definētu pozu;
  • algoritms dinamisku pozu salīdzināšanai, kas ļauj vienai personai ierakstīt vingrojumu un otrai to atkārtot;
  • algoritms rekonstruētā tēla novietošanai uz zemes plaknes, kas nosaka, kura no rekonstruētā ķermeņa daļām visticamāk pieskaras zemes plaknei;
 • Unity aplikācija, kas demonstrē augstāk minēto funkcionalitāti un algoritmus.

Interesentiem ir iespēja iegādāties vai licencēt SCAPE-IF tehnoloģiju pilnā apmērā vai arī atsevišķās šīs tehnoloģijas daļas.

Šobrīd Institūts ir izsniedzis vienu ne-ekskluzīvu licenci vienam uzņēmumam uz sekojošiem nosacījumiem:
SCAPE-IF neekskluzīvas licences līguma piemērs

un ir gatavs uz tādiem pašiem nosacījumiem licencēt konkrētās tehnoloģijas daļas citiem uzņēmumiem. Ja Jums ir interese par minēto tehnoloģiju, lūgums sazināties rakstot uz info@edi.lv.

Vairāk informācijas par SCAPE-IF tehnoloģiju ir pieejama šeit:

SCAPE-IF sistēmas darbības principi attēloti zemāk attēlā:

Tehnoloģija sastāv no zinātības, kas ļauj rekonstruēt cilvēka ķermeņa pozu no informācijas ko iegūst sensori, kas iestrādāti viedajā sensoru tērpā. Šī informācija no tērpa tiek savākta vienuviet bāzes stacijā, kura savukārt to pārsūta caur bevadu savienojumu uz telefonu vai datoru, kurā izstrādātā aplikācija var šos datus vizualizēt un analizēt.

Sistēmas darbību ilustrē šāds video:

Galvenās sistēmas priekšrocības:

 1. Reāla laika kustības datu ieguve no visa ķermeņa ar zemu enerģijas patēriņu
 2. Kustību analīze un 360 grādu vizualizācija, kas ietver arī pozu salīdzināšanu starp vairākiem cilvēkiem
 3. Minimizēta bezvadu signālu interference, jo atsevišķie sensori sazinās pa uzticamu un privātu vadu savienojumu (un katram no tiem nevajag atsevišķu bateriju)
 4. Tehnoloģija nav piesaistīta konkrētai lokācijai un nav atkarīga no apgaismojuma/redzamības un ārpus tērpa nav nepieciešams izvietot atbalsta bāzes stacijas, kas ļauj tērpu lietot gan iekštelpās, gan āra apstākļos
 5. Visi sensori ir iestrādāti mazgājamā apģērbā, kas ļauj tos visus uzvilkt vienlaicīgi, bez liekas piepūles un pēc lietošanas (atvienojot bāzes staciju) mazgāt veļas mašīnā