Precīzu laika mērīšanas instrumentu testēšanai ir nepieciešams atbilstošs signālu avots. Sadarbībā ar SIA Eventech tika izstrādāts speciāls impulsu ģenerators ar īpaši augstu stabilitāti un plašu frekvenču diapazonu. Notikumu taimeru testa ģenerators (ETTG – Event Timer Test Generator) ir realizēts divās modifikācijās: ar NIM izejas signālu (ETTG-100-NIM) un LVTTL izejas signālu (ETTG-100-TTL). Izejas signālu priekšējā fronte ir ~ 0.5 ns.

ETTG perioda standartnovirze, diapazonā līdz 25000 ns, ir mazāka par 1 ps. Lielāku periodu stabilitātes paaugstināšanai var pieslēgt ārējo atbalsta signālu.

ETTG ir divi izejas signāli: STOP signāls un START signāls.

Vadība no ārpuses ļauj iestatīt:

  • STOP signālu periodu no 20 ns līdz 2.6 ms ar 10 ns soli;
  • START signālu periodu no 40 ns līdz 171.8 s ar soli, kas vienāds STOP signāla periodam;
  • īpašu laika intervālu ģenerācijas režīmu, kurā pēc katra START impulsa ir viens vai vairāki STOP impulsi;
  • iekšējā takts ģeneratora frekvenci +/- 40 ppm robežās, ja nav pieslēgts atbalsta signāls.

Četras iestatījumu konfigurācijas glabājas ierīces atmiņā priekš autonoma darba režīma. Iestatījumu konfigurācijas izvēle tiek veikta ar pogu.

Esat laipni aicināti sazināties, rakstot uz info@edi.lv.