7.oktobrī Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija (DAIF Latvija) pasniedz Aizsardzības industrijas gada balvas izglītībā un pētniecībā.

DAIF Latvia ar Latvijas Drošības un aizsardzības klastera (DAK) atbalstu ‘’Aizsardzības industrijas gada balvu izglītībā un zinātnē’’ tiek pasniegta otro reizi. Starpnozaru žūrija izvērtēja izglītības un pētniecības iestāžu izvirzītoe labākos 2019.gada darbus. Īpaša uzmanība pievērsta 4 pētījumiem, kas īpaši nozīmīgi Latvijas aizsardzības nozarei, militārās pētniecības un industrijas izaugsmei. Pretendenti tika izvirzīti laika posmā no 2019.gada novembra līdz 2020.gada martam.

Elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieki Mg. sc. ing. Gatis Šūpols un Mg. sc. comp. Gatis Gaigals ieguva 3.vietu un 500 eiro prēmiju par pētījumu ‘’Radio frekvenču skeneris (ANTE)’’, kas veikts sadarbībā ar SIA ‘’DATI Group’’. Atzinīgi vērtēta pētījuma pielietojamības perpektīva un ietekme kā uz drošību, tā potenciāli uz uzņēmējdarbību. Jāatzīmē, ka globālā konkurētspēja pieprasa aktīvi investēt inovācijā, tāpēc ir gandarījums, ka biznesa un institūta pārstāvji vienojušies kopdarbā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ‘’Tehnoloģiju pārneses programmas ietvaros’’.

Sveicam un lepojamies ar mūsu kolēģiem!

Vairāk par Aizsardzības gada balvu 2020 lasiet Šeit.