2022. gada 11. martā Rīgas Tehniskajā Universitātē, Ķīpsalā, Āzenes ielā 12, 201. auditorijā, Rihards Novickis aizstāvēja promocijas darbu “Stereoredzes algoritmu izpēte un realizācija heterogēnā iegultā sistēmās”

Promocijas darba kopsavilkums

Promocijas darbs

Sveicam Rihardu ar doktora grāda iegūšanu un novēlam nekad neatkāpties no iecerētā, iekarot vēl neredzētas virsotnes un nekad nezaudēt dzīvesprieku!