2020.gada 10.janvārī Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29, mūsu kolēģe Linda Gulbe aizstāvēja promocijas darbu “Koku vainagu automatizēta kartēšana meža inventarizācijai, izmantojot tālizpētes datu kopīgu apstrādi.”

Darba vadītājs: Dr.sc.comp., vadošais pētnieks Ints Mednieks