Dr. sc. ing. Ingrīda Lavrinoviča

Dr. sc. ing. Ingrīda Lavrinoviča

Pētniece
+371 67558274
[protected]

Ingrīda Lavrinoviča ir pieredzējusi IT un telekomunikāciju speciāliste ar inženierzinātņu doktora grādu telekomunikācijās. 10 gadu ilgās karjeras laikā, kurā ietilpst gan darbs industrijā, gan pētniecībā, I. Lavrinoviča ir sadarbojusies ar plaša profila tehnisko specialistu komandām un starptautiskajiem partneriem, vadījusi nozīmīgos valsts mēroga projektus, kā arī veicinājusi ilgtermiņa tehnoloģisko risinājumu ieviešanu. 11 zinātnisko publikāciju un Latvijas patenta (LV15344B) autore.

Ingrīdas aktuālas pētniecības intereses ir lietu interneta (IoT) sistēmas un protokoli, kiberdrošība, datortīklu inženierija, kā arī datu izgūšanas un attēlošanas metodes. Pētniece aktīvi popularizē atvērtā pirmkoda risinājumu izmantošanu, ko atzinīgi novērtējusi Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācija (LATA) – 2022. gada februārī ir saņemts atzinības raksts “Par būtiskāko ieguldījumu atvērto tehnoloģiju popularizēšanā”.

 

Google Scholar profils.

SCOPUS profils.

Saistītās publikācijas:

Alvarado, Emmanuel Rodriguez and Ingrida Lavrinovica “Improved Restricted Access Window Mechanism for IEEE 802.11ah Performance Optimization”, 25th International Conference Electronics (2021) (pp.1-6). DOI: 10.1109/IEEECONF52705.2021.9467479.

Nesenie projekti