Projekta mērķi un uzdevumi:
Lai risinātu pašreizējās arhitektūras, inženierijas, būvniecības un ekspluatācijas (AIBE) nozares problēmas, openDBL konsorcijs apvieno partnerus no dažādām nozarēm, ļaujot veikt multidisciplinārus pētījumus un izstrādi. Projekta mērķis ir attīstīt unikālu un standartizētu openDBL platformu, kurā būtu pieejams AIBE nozarei noderīgs saturs, kas ļautu optimizēt resursus.
Lai to sasniegtu, projektā tiek plānots:
1) izveidot digitālu ēku žurnālu (DBL) ar noderīgu saturu un funkcijām,
2) nodrošināt, ka izstrādātais DBL ir vienkārši lietojams un ļauj samazināt laiku, kas pavadīts, lai augšupielādētu, meklētu un izmantotu informāciju un datus, tādā veidā iegūstot plašāku platformas ieviešanu,
3) nodrošināt pievilcīgus nosacījumus platformas izmantošanā, izmantojot vērtību piedāvājumus un pieņemamu cenu.
Gala lietotjāmam tiks piedāvāta openDBL platforma, kas ļaujs:
– risināt digitalizācijas vajadzības;
– nodrošinās, lai informācija un dati atbilstu jaunākajām tendencēm un vajadzībām, kā arī atbalstītu ES aprites ekonomiku un zaļo politiku;
– izmantot automātiskās klasifikācijas sistēmas un datu standartus;
– atvieglot ēkas ekspluatācijas un uzturēšanas darbības.
Lai to panāktu, tiks izveidota informācijas aprites rokasgrāmata un datu modeļi, kā arī tiks tālāk attīsta jau esoša openDBL konsorcija platforma. Šī platforma atbalstīs datu apmaiņu ar ārējām datu bāzēm un integrēs dažādas modernās tehnoloģijas (piem., mākslīgo intelektu, blokķēdes, lietu internetu un virtuālo realitāti).
Mūsu mērķis ir padarīt openDBL par references platformu, kas ļaus monitorēt ēku patēriņu, pārskatīt un izsekot dažādus darījumus un oficiālos dokumentus, kā arī nodorošināt atvieglotu ēku uzturēšanu un vides aizsardzību.
EDI veicamie uzdevumi projektā:
Projekta ietvaros EDI pētīs un izstrādās Lietu interneta platformu, kas apstrādājot lielu datu apjomu (enerģijas patēriņš, ārējā un iekšējā temperatūra, cilvēku skaits, u.c.) spēs saprast cilvēku uzvedību un tendences ēkā un sniegtu ieteikumus kā samazināt enerģijas patēriņu. Lai to panāktu, ir plānots izmantot EDI liela mēroga 100+ mezglu lietu interneta testa gultni. Lai nodrošinātu energoefektīvu un drošu datu ieguvi, minētā testa gultne tiks izmantota izvēlēto sensoru, komunikāciju risinājumus un protokolus, kā arī datu apstrādes moduļu ātrai integrēšanai.
Vairāk informācijas: https://www.opendbl.eu/

Iesaistītie zinātnieki

  Dr. sc. ing. Ingrīda Lavrinoviča
  Dr. sc. ing. Ingrīda Lavrinoviča

  Pētniece

  +371 67558274
  [protected]
  Mg. sc. comp. Jānis Judvaitis
  Ph.D Jānis Judvaitis

  Pētnieks

  [protected]
  Dr. sc. ing. Kaspars Ozols

  Direktora vietnieks attīstības jautājumos, vadošais pētnieks

  +371 67558161
  [protected]

Saistītās ziņas