PhD Grigorijs Goldbergs

Pētnieks
+371 26538962
[protected]

Elektronikas un datorzinātņu institūtā strādā no 2020. gada. Pētnieciskās intereses: fotogrammetrija un tālizpēte; multispektrālu, sintētiskās apertūras radaru attēlu apstrāde; bezpilota lidaparātu datu apstrāde un izmantošana lauksaimniecībā un mežsaimniecībā; 3D modelēšana, izmantojot 3D lāzerskeneru datus.

2019. gadā Grigorijs Goldbergs aizstāvēja promocijas darbu “Remote Sensing of Tree Structure and Biomass in north Australian mesic savanna” Charles Drawin University (Austrālija), un ieguva doktora grādu (PhD).

Ārpus pētnieciskā darba viņš pasniedz kursus Latvijas Lauksaimniecības Universitātē.

Saraksts ar saistītajām publikācijām:

1. Goldbergs, G., Levick, S. R., Lawes, M., & Edwards, A. (2018). Hierarchical integration of individual tree and area-based approaches for savanna biomass uncertainty estimation from airborne LiDAR. Remote Sensing of Environment, 205, 141-150.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.11.010

2. Goldbergs, G., Maier, S. W., Levick, S. R., & Edwards, A. (2018). Efficiency of Individual Tree Detection Approaches Based on Light-Weight and Low-Cost UAS Imagery in Australian Savannas. Remote Sensing, 10(2), 161.
DOI: https://doi.org/10.3390/rs10020161

3. Goldbergs, G., Maier, S. W., Levick, S. R., & Edwards, A. (2019). Limitations of high resolution satellite stereo imagery for estimating canopy height in Australian tropical savannas. International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation, 75, 83-95.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jag.2018.10.021

Nesenie projekti

Nesenās publikācijas