2021. gada 20.janvārī, Elektronikas un datorzinātņu institūta direktora vietnieks attīstības jautājumos un Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas vadošais pētnieks Dr. Kaspars Ozols piedalās LIAA organizētā virtuālajā pasākumā, kura mērķis ir veicināt sadarbību starp Latvijas zinātniskajām organizācijām un Stora Enso kompāniju no Somijas (https://www.storaenso.com/).

Dr. Kaspars Ozols uzstājās ar prezentāciju par EDI pētniecību, kompetencēm un pieredzi tajās jomās, kas tieši saistošas Stora Enso kompānijai.

Pasākuma programma:

• Pasākuma atklāšana;
• Latvijas Valsts Koksnes Ķīmijas institūts – Dr.sc.ing. Uģis Cabulis (15min);
• Jautājumi un atbildes (10min);
• Elektronikas un datorzinātņu institūts – Dr.sc.ing. Kaspars Ozols (15min);
• Jautājumi un atbildes (10min);
• Rīgas Tehniskā universitāte – Dr.sc.ing. Gatis Bazbauers (15min);
• Jautājumi un atbildes (10min);
• Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts – Dr.Phys. Andris Anspoks (15min);
• Jautājumi un atbildes (10min);
• Pasākuma noslēgums.