Elektronikas un datorzinātņu institūts (turpmāk – Pasūtītājs) ir ieplānojis veikt iepirkuma procedūru “Sarga posteņa mēbeles izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Elektronikas un datorzinātņu institūta vajadzībām” (turpmāk – Iepirkums). Iepirkuma ietvaros ir plānots iegādāties sarga posteņa mēbeli, kas izgatavota atbilstoši Pasūtītāja rīcībā esošajam vestibila interjera projektam.

Lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par Iepirkuma prasībām, kā arī lai neierobežotu konkurenci un nepārkāptu vienlīdzīgas attieksmes un caurskatāmības principus, Pasūtītājs izsludina apspriešanos ar piegādātājiem atsevišķu tirgus situācijas aspektu noskaidrošanai un Iepirkuma noteikumu galīgai formulēšanai, kas notiks 2022.gada 2.martā plkst. 13:00 Rīgā, Dzērbenes ielā 14 1.stāva konferenču zālē.

Apspriedes laikā tiks pārrunāti aktuālie jautājumi Iepirkuma sagatavošanai un izsludināšanai, tai skaitā:

  1. ieinteresēto piegādātāju sniegtie priekšlikumi;
  2. sarga posteņa mēbeles izgatavošanas risinājumi;
  3. cenas noteikšanas mehānisms, u.c. jautājumi.

Gadījumā, ja esat ieinteresēti dalībā minētajā Iepirkumā, aicinām Jūs iepazīties un līdz 2022.gada 28.februāra plkst. 12:00 elektroniskisniegt priekšlikumus par plānotā Iepirkuma Tehnisko specifikāciju (pievienota pielikumā), nosūtot tos uz e-pastu: eva.sokolova@edi.lv.

Ieinteresētie piegādātāji var pieteikties dalībai sanāksmē, nosūtot pieteikumu brīvā formā uz e-pastu: eva.sokolova@edi.lv. Sanāksme tiks protokolēta un protokols publicēts Pasūtītāja Pircēja profilā www.eis.gov.lv

Pielikumi: