Vadošais pētnieks Roberts Kadiķis piedalās Augmented CCAM projekta partneru tikšanās pasākumā Dublinā, Īrijā. Roberts prezentē partneriem EDI progresu trīs risinājumu izstrādē, kas veltīti savienotu, sadarboties spējīgu autonomo automobiļu iespēju paplašināšanai.