Roberts Kadiķis IMOCO

Šā gada 5.-7. septembrī EDI vadošais pētnieks Roberts Kadiķis apmeklēja IMOCO4.E projekta partneru tikšanos Brno.

Tikšanās laikā R. Kadiķis prezentēja progresu EDI un MADARA Cosmetics veidotā robota demonstratora izstrādē, kā arī pārrunāja EDI vadītās darba pakas progresu.

Ar šo tikšanos projekta partneri gatavojas projekta otrā posma atskaitīšanās pasākumam, kas notiks novembrī.

Par IMOCO4.E projektu vairāk var uzzināt te.