Vadošais pētnieks Roberts Kadiķis piedalās projekta IMOCO4.E partneru tikšanās pasākumā Bilbao, Spānijā. Tikšanās ietvaros tiek pārrunāta projekta līdzšinējā virzība un tuvākie plāni. Roberts prezentē paveikto industrijas robotu uztveres komponentēm veltītā projekta darba pakā, kuru vada EDI. Tāpat EDI projektā vada mākslīgā intelekta komponentēm veltīta uzbūves bloka izveidi, kas tiek pārrunāta tikšanās pasākuma darbnīcu laikā.