Vadošais pētnieks Roberts Kadiķis un zinātniskais asistents Amr Elkenawy piedalās projekta Augmented CCAM partneru tikšanās pasākumā Salonikos, Grieķijā. Tikšanās ietvaros tiek pārrunāta projekta līdzšinējā virzība, tehniskie veikumi un plāni. Roberts un Amr prezentē trīs no projektā izstrādājamiem atbalsta risinājumiem digitālajai un fiziskajai ceļa infrastruktūrai. EDI atbildībā ir risinājumi neaizsargātu satiksmes dalībnieku drošībai, īslaicīgiem ceļa remontdarbiem un operatīvā transporlīdzekļa tuvošanās scenārijiem.