Robotikas un mašīnuztveres laboratorijas vadītājs Roberts Kadiķis un direktora vietnieks, vadošais pētnieks Kaspars Ozols piedalās HOVER projekta tikšanās pasākumā Vīnē, Austrijā. Pasākuma laikā, tiekoties ar HOVER konsorcija partneriem, tiek diskutētas aktuālākās zinātnes problēmas pašbraucošo automašīnu jomā un tiek rakstīts projekta pieteikums Horizon Europe uzsaukumam.