2023. gada 24. aprīlī “Zinātnes Vēstnesī” Nr. 4/631 tika publicēts raksts par Elektronikas un datorzinātņu institūtu, kurā tā vadītājs akadēmiķis Dr.sc.comp. Modris Greitāns un direktora vietnieks attīstības jautājumos Dr.sc.ing. Kaspars Ozols iepazīstināja lasītājus ar Institūtu un tā rādītājiem, tā vērtībām, starptautiskajiem projektiem, zinātniskajām prioritātēm, lomu sabiedrībā un pēdējo desmitgažu sasniegumiem.