2013. gads

18.decembris

2013.gada 18.decembrī “LTV 7” plkst 22.15 raidījumā “Laiks Ģimenei” ir iekļauts sižets pat EDI īstenotā projekta “Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija” (MITS) rezultātiem.

MITS video sižets

17. decembris

Viesnīcā Days Hotel Riga (Brīvības ielā 199c) 17. decembrī no plkst. 14:00 – 18.00 notiek seminārs par projekta „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” rezultātiem. Seminārs notiek ERAF līdzfinansēta projekta „Atbalsts EDI starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās” Nr.2010/0309/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/012 ietvaros. Projekta vadītājs Mihails Broitmans. Semināra programma.

16. decembris

Viesnīcā Days Hotel Riga (Brīvības ielā 199c) 16. decembrī plkst. 15:00 Days Hotel Riga VEF (Brīvības gatve 199c), auditorijā RIGA notiks informatīvs seminārs par ERAF projekta “Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (SiLA) norises gaitu un rezultātiem. Seminārs notiek ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 2010/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084 „Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” ietvaros. Projekta vadītājs Jevgēņjs Buls. Semināra programma.

13. decembris

Sveicam mūsu kolēģi

Dr.sc.comp. ATI ELSTU

ar doktora grāda iegūšanu!

13. decembris

Institūta direktors Modris Greitāns Valsts izglītības un attīstības aģentūrā paraksta divas vienošanās par Eiropas Reģionālās Attīstības fonda projektu īstenošanu Institūtā laika posmā no 2014.gada 01.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam:

 • Nr. 2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/015 „Plaukstas datu nolasīšanas un apstrādes sistēma”;

 • Nr. 2013/0036/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/032 „Universālais notikuma laika reģistrators SLR, LiDAR un 3-D scan pielietojumiem.”. (LaReg)

13. decembris

2013. gada 13. decembrī plkst. 16:30 Latvijas Universitātes (LU) Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29 Atis Elsts aizstāvēs promocijas darbu “Ietvars bezvadu sensoru tīklu lietojumprogrammu izstrādes atvieglošanai” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai. Darba vadītājs Leo Seļāvo un darba nozīmīga daļa izstrādāta EDI.

11. decembris

Viesnīcā Days Hotel Riga (Brīvības ielā 199c) 11. decembrī no plkst. 13:00 – 17.00 notiek seminārs par Multifunkcionālas inteliģentas transporta sistēmas punkta tehnoloģijas izveides rezultātiem. Seminārs notiek ERAF līdzfinansēta projekta “Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija” Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.010/APIA/VIAA/086 ietvaros. Projekta zinātniskais vadītājs Leo Seļāvo Semināra programma.

Plašāka informācija par projektu mits.edi.lv

10.- 13.decembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Rolands Šāvelis no 10. līdz 13. decembrim piedalās konferencē “Information, Communications and Signal Processing” (ICICS 2013) Tainanā, Taivānā. Konferencē tiek prezentēts raksts “Extended Fourier series representation of signals with time-varying bandwidth”.

3.-5.decembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas zinātniskais asistents Nikolajs Agafonovs piedalās starptautiskajā zinātniskajā konferencē “The 1st International Conference on Artificial Intelligence, Modelling and Simulation (AIMS 2013)” Kota Kinabalu (Malaizijā), kur sesijā “Circuits, Sensors and Devices” uzstājas ar prezentāciju “IMilePost: Embedded Solution for Dangerous Road Situation Warnings”. Konferencē prezentētais zinātniskais darbs veikts kopā ar Andreju Skaģeri, Ģirtu Strazdiņu un Arti Medni.

2.decembris

EDI zinātnieku pilnsapulcē ir ievēlēta jauna EDI Zinātniskā padome, kuru veido Kārlis Krūmiņš (priekšsēdētājs), Modris Greitāns, Uldis Grunde, Krišjānis Nesenbergs, Kaspars Ozols, Kaspars Sudars un Rolands Šāvelis.

29.novembris

Latvijas Radio 1, raidījumā “Zināmais nezināmajā” Institūta direktors un vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalīsies sarunā par telemedicīnu, tās tehnoloģiskām iespējām un perspektīvām.

28.novembris

Viesnīcā „Days Hotel Riga VEF” (Brīvības ielā 199c) no plkst.: 15:00 līdz 19:00 notiks seminārs par Multimodālas biometrijas tehnoloģijas izveides rezultātiem.
Seminārs notiek ERAF līdzfinansētā projekta „Multimodālas biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” Nr.2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098 ietvaros. Projekta zinātniskais vadītājs Modris Greitāns.
Gaidīsim visus interesentus, kas darbojas vai vēlas sadarboties šajā jomā.

26.-28.novembris

Institūta darbinieki: pētnieks Uldis Grunde, zinātniskais asistents Aivars Ševerdaks un elektronikas inženieris Armands Mezeriņš piedalās starptautiskajā konferencē TELFOR 2013, Belgradā, Serbijā http://www.telfor.rs/?lang=en. Tiek prezentēti 4 zinātniskie raksti : ”Embedded Configurable Sensor Interface Devices for Seamless Data Acquistion”, “Vehicle detection using non-invasive magnetic wireless sensor network”, “Web-Based Real-Time Data Acquisition System as Tool for Energy Efficiency Monitoring” un “Alias-free compressed signal digitizing and recording on the basis of Event Timer”.

25.-26.novembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas zinātniskais asistents Kaspars Ozols piedalās starptautiskajā pasākumā “EIT ICT Labs Outreach Program” Berlīnē, Vācijā. Pasākuma laikā, popularizējot institūta tēlu, tiek prezentēti sasniegtie zinātniskie rezultāti un kompetences, kā arī tiek veidoti jauni, starptautiski sadarbības kontakti. Pasākuma ietvaros tiek apmeklētas arī trīs biznesa inkubatori – Startupbootcamp & Startup Gallery, Plug&Play Accelerator un Betahaus.

22. novembris

Šodien Elektronikas un datorzinātņu institūtā viesojas 10. klases skolēni no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas. Viesiem tiek demonstrēti aktuālie pētniecības virzieni, kā arī ieskats institūta vairāk kā 50 gadu ilgajā vēsturē. Motivējot skolniekus studēt inženierzinātnes, diskusijās tiek iztirzātas tēmas saistībā ar radošo un interesanto darba vidi, pētniecības potenciālu un rezultātu praktisko pielietojumu.

17.-20.novembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Rihards Fuksis no 17-20.novembrim piedalās konferencē „Visual Communications and Image Processing” – VCIP 2013, Malaizijā, Kučingā. Konferencē tiek prezentēts plakāts ar nosaukumu “A Bank of Fast Matched Filters by Decomposing the Filter Kernel”.

16.-17.novembris

Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģijas (MITS) projekta darbinieki Roberts Kadiķis un Jurijs Klopovskis piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē „2013 The 6th International Conference on Machine Vision (ICMV 2013)” Londonā. Konferencē R.Kadiķis prezentē ar Kārli Freivaldu izstrādāto rakstu „Vehicle classification in video using virtual detection lines”, J.Klopovskis prezentē ar Mihailu Broitmani un Normundu Šilinski izstrādāto rakstu „License plate detection algorithm”.

14.novembris

Institūtam, atbalstot Ventspils Augstskolas mācību procesu un veicinot sadarbību zinātnisko institūtu un augstkolu starpā, Ventspils Augstskolas uzņēmējdarbības vadības kursa studenti iepazīstas ar Institūtā izstrādātajām tehnoloģijām, lai sagatavotu kursa darbu un prezentāciju par konkrētu tehnoloģiju komercializēšanu un virzīšanu tirgū. Studenti tiek iepazīstināti ar ERAF līdzfinansētā projekta “Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija” un VPP projekta Nr.2 „IMIS” ietvaros izstrādājamās tehnoloģijas “Daudzantenu UWB radaru sistēma” rezultātiem un tehniskajiem risinājumiem.

12.- 15. novembris

Starptautiskā izstādē Productronica 2013, Minhenē Institūta darbinieki vadošais pētnieks Leo Seļāvo, pētnieki Atis Hermanis, Teodors Eglītis un Uldis Grunde popularizē Institūta tēlu, iepazīstina ar Institūtā veiktajiem pētījumiem un izstrādātajām iekārtām:

 • EdiMote: a tool for prototyping and profiling of network edembedded systems and sensor;
 • Mans OS: easy to use, portable and resource efficient operating system for networked embedded devices;
 • Multimodal palm biometric system: to create safe, comfortable and widely used person’s identification system based on human palm biometric features along with smart cards for biometric data to prevent card usage without its user ;
 • Shape sensing fabric with bio-feedback and posture monitoring;
 • Shape sensing fabric applications in medicine.

6.-8. novembris

Institūta darbinieki piedalās starptautiskā konferencē un partneru tikšanās pasākumā “ICT 2013 – Create, Connect, Grow” Viļņā, Lietuvā. Institūtu pasākumā pārstāv vadošais pētnieks Modris Greitāns un zinātniskais asistents Kaspars Ozols no Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas, kā arī pētnieks Krišjānis Nesenbergs no Kiber-fizikālo sistēmu laboratorijas.

Pasākuma laikā tiek popularizēts institūta tēls prezentējot sasniegtos zinātniskos rezultātus un iepazīstinot ar institūta kompetencēm. Tiek meklēti un izveidoti jauni starptautiski sadarbības partneri ar mērķi piedalīties Eiropas programmas Horizonts 2020, kā arī citos projektu konkursos.

Nākotnes interneta konsorcijam FIRE tiek sniegta intervija par Institūta sensoru tīklu testa platformu (saite uz video http://www.youtube.com/watch?v=NBidiIHl31A).

06.novembris

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā, Rīgā Ķengaraga ielā 8 notiek Valsts pētījumu programmas (VPP) „Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem” (IMIS) rezultātu izvērtēšanas konference. Par projekta „Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai” gaitu un sasniegumiem stāsta projekta vadītājs Institūta vadošais pētnieks Dr.sc.comp. M. Greitāns.

LTV1 ziņu dienesta raidījums “Dienas ziņas” 9.11.2013. http://www.ltv.lv/lv/raksts/09.11.2013-dienas-zinjas.id20236/ septitajā minutē informē par Elektronikas un datorzinātņu institūta sasniegumiem VPP IMIS Projektā „Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai”.

01.novembris

Sveicam mūsu kolēģus

Dr.sc.ing. OĻEGU ŅIKIŠINU

UN

Dr.sc.ing. ROLANDU ŠĀVELI

ar doktora grāda iegūšanu!

31.oktobris

Plkst.16:30 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes “RTU P–08” atklātā sēdē Rīgā, Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, 101B auditorijā Oļegs Ņikišins aizstāv promocijas darbu “Efektīvi optisko attēlu apstrādes algoritmi un to implementācija mikroelektroniskās sistēmās lietojumiem biometrijā” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai (vadītājs: Dr.sc.comp. Modris Greitāns), un plkst.17:45 Rolands Šāvelis aizstāv promocijas darbu “Signālu diskretizācijas un atjaunošanas paņēmienu izpēte” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai (vadītājs: Dr.sc.comp. Modris Greitāns).

30.oktobris

30. oktobrī plkst.14:30, Rīgā, Dzērbenes ielā 14, EDI 101 auditorijā notiks Valsts pētījumu programmas „INOVATĪVO DAUDZFUNKCIONĀLO MATERIĀLU, SIGNĀLAPSTRĀDES UN INFORMĀTIKAS TEHNOLOĢIJU IZSTRĀDE KONKURĒTSPĒJĪGIEM ZINĀTŅU IETILPĪGIEM PRODUKTIEM”, Projekta Nr. 2 „Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai” norises gaitas un rezultātu apspriešanas SEMINĀRS. Gaidīsim visus interesentus, it īpaši maģistrantus un doktorantus, kas darbojas vai vēlas sadarboties šajās jomās. Semināra programma.

26.oktobris

EDI komanda 5 cilvēku sastāvā piedalās Siguldas Kalnu Maratona 14 km distancē. Visi komandas dalībnieki veiksmīgi pārvar augstos kalnus pa šaurajām un dubļainajām meža takām spītējot lietum un aukstajam laikam. Sacensībās institūtu pārstāv Juris Siņica-Siņavskis, Krišjānis Nesenbergs, Artūrs Seļivanovs, Kaspars Ozols un Roberts Kadiķis.

22.oktobris

LTV1 raidījumā “Četras iztabas” plkst. 18.45 vadošais pētnieks Dr.sc.somp. Kārlis Krūmiņš stāsta par elektromagnētiskā piesārņojuma avotiem, piesārņojuma līmeņiem un iedarbības sekām.

Raidījumu var skatīties LTV1 arhīvā.

14.oktobris

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas bakalaura programmas 1. semestra studenti iepazīstas ar Institūta laboratorijām un zinātniskiem pētījumiem informāciju, komunikāciju un signālu apstrādes tehnoloģijās, viedās integrētās datu savākšanas, apstrādes un pārraides sistēmās, un perspektīvajiem pētījumiem kiber-fizikālās sistēmās un biomedicīnisko signālu ieguvē un apstrādē.

10.-12.oktobris

Viedā apģērba darba grupas “SmartWear” pārstāvis Krišjānis Nesenbergs no 10. līdz 12. oktobrim apmeklēja Eiropas Bērnu Invaliditātes Asociācijas (EACD) rīkoto konferenci Ņūkāstlā. Šajā konferencē plakātu sesijas ietvaros tika demonstrēts jaunākais “SmartWear” sistēmas prototips, kā arī pirmie rezultāti tā izmēģinājumiem no cerebrālās triekas cietušu bērnu rehabilitācijā.

9.oktobris

Valsts izglītības un attīstības aģentūras (VIAA) organizēta pasākuma „Karjeras nedēļa” ietvaros Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI) palīdz jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, piedāvājot tiem iespēju iepazīties ar EDI zinātnisko darbību un sasniegtajiem rezultātiem. Lai veicinātu jauniešu mērķtiecību, ekskursijas laikā vidusskolnieki (10-12.klase) no dažādām Rīgas vidusskolām iepazinās ar EDI vairāk kā 50 gadu ilgo vēsturi, zinātnisko personālu, izstrādātajām tehnoloģijām, nozares specifiku un potenciālajām karjeras iespējām.

4.-6.oktobris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas programmēšanas inženieris Harijs Grīnbergs piedalās starptautiskajā zinātniskajā konferencē “International Conference on Signal Processing and Imaging Engineering (ICSPIE 2013)” Hammametā (Tunisijā), kur uzstājas ar prezentāciju “Real-time object tracking in 3D space using mobile platform with passive stereo vision system”. Konferencē prezentētais zinātniskais darbs veikts kopā ar Arti Medni un Modri Greitānu.

4.-5.oktobris

Latvijas Izgudrotāju dienas ietvaros RTU galvenās ēkas lielajā aulā notiek starptautiskā izgudrojumu izstāde MINOX 2013, par godu vienam no nozīmīgākajiem izgudrojumiem, kas ražots Latvijā. Starp 65 dalībnieku ekspozīcijām izstādē tiek demonstrēts Institūtā izstrādātais stājas monitoringa sistēmas prototips – SmartWear. SmartWear spēj iemācīt lietotājam noturēt muguru pareizā (ārsta definētā stāvoklī), tādā veidā mazinot skoliozes rašanās risku. SmartWear ir neinvazīva sistēma, kas ir nepamanāma zem drēbēm un neradīs lietotājam diskomfortu. Iekārta tiek aprobēta sadarbībā ar vadošajiem Latvijas ortopēdiem un fizioterapeitiem.

4. oktobris

Latvijas Radio 1, raidījumā “Zināmais nezināmajā” Institūta vadošais pētnieks Aivars Lorencs iepazīstina klausītājus ar telegrāfa sakaru attīstības vēsturi Latvijas teritorijā sākot ar 19. gadsimta vidu.

01.oktobris

Latvijas radio 1.programmā (LR1) raidījumā „Zināmais nezināmajā” plkst:10:07 sižets par Eižena Āriņa balvas datorikā saņēmēju Institūta vadošo pētnieku Dr.habil.sc.comp. Aldi Baumu , kā arī Institūta vadošais pētnieks Dr.sc.comp. Modris Greitāns un pētnieks Rihards Fuksis iepazīstina klausītājus ar biometrijas tehnoloģijas atklājumiem un nākotnes izaicinājumiem.

20.septembris

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas zinātniskais asistents Atis Elsts Ventspils Augstskolā uzstājas Latvijas / Lietuvas zinātniskā projekta “Smart Metering” noslēguma konferencē “Smart Metering for Saving of Heat and Water Resources” ar referātu “Wireless Sensor Networks in Institute of Electronics and Computer Science”. Klātesošie tika iepazīstināti ar institūtā izstrādātajiem bezvadu sensoru tīklu programmatūras un aparatūras risinājumiem. Ievērojama interese bija par valodu SEAL, kura ļauj sensoru tīklu lietojumprogrammas veidot arī nespeciālistiem.

16.septembris

Institūta direktors Modris Greitāns Valsts izglītības un attīstības aģentūrā paraksta divas vienošanās par Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanu Institūtā laika posmā no 2013.gada 01.septembra līdz 2015.gada 31.augustam:

 • Nr. 2013/0008/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/016 „Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai”;
 • Nr. 2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014 „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas”.

9.-13.septembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieki Rihards Fuksis un Rolands Šāvelis no 9. līdz 13. septembrim piedalās EURASIP (European Association for Signal Processing) rīkotajā konferencē “European Signal Processing Conference” (EUSIPCO-2013) Marakešā, Marokā. Konferencē tiek prezentēti 2 raksti: “Extended Fourier Series for Time-Varying Filtering and Reconstruction From Level-Crossing Samples” un “FPGA Implementation of CMF for Embedded Palm Biometric System”.

8.-11.septembris

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas zinātniskais asistents Atis Elsts no 8. līdz 11. septembrim piedalās starptautiskajā zinātniskajā konferencē “International Conference on Wireless Sensor Networks (WSN’13)” Krakovā, Polijā. Šis pasākums notiek multikonferences “Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)” sastāvā. Tiek prezentēts raksts “Improving the Usability of Wireless Sensor Network Operating Systems”.

5.-6.septembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas darbinieks Teodors Eglītis piedalās konferencē „2013 International Conference of the Biometrics Special Interest Group” – BIOSIG, Vācijā, Darmštadē. Konferencē tiek prezentēts plakāts ar nosaukumu „FPGA based palm print and palm vein biometric system”, par kuru iegūta labākā konferences plakāta balva.

4.-6.septembris

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas zinātniskais asistents Atis Elsts no 4. līdz 6. septembrim piedalās starptautiskajā zinātniskajā konferencē “39th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA 2013)” Santanderā, Spānijā. Iegulto iekārtu programminženierijas sekcijā tiek prezentēts raksts “SEAL: A Domain Specific Language for Novice Wireless Sensor Network Programmers”.

4.-6.septembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas zinātniskais asistents Kaspars Ozols no 4. līdz 6.septembrim piedalās starptautiskajā konferencē “8th International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis (ISPA 2013)” Triestē, Itālijā. Pasākuma laikā tiek prezentēts raksts “Amplitude Adaptive Asynchronous Sigma-Delta modulator”.

5.-7.augusts

Līgatnes novada “Ratniekos” notiek trešās LU un LMT Datorzinātņu dienas.

Elektronikas un datorzinātņu institūts konferencē tiek pārstāvēts ar diviem referātiem:

Šogad konferencē kā jaunievedums tiek organizēta arī brīvā sesija iepriekš nepieteiktiem referātiem. Šajā sesijā par tēmu “Optimāls priekšzināšanu komplekts datorinženierijas studentam” uzstājas Artis Mednis.

Jau trešo gadu Leo Seļāvo piedalās arī konferences organizēšanā kā programmas komitejas loceklis.

24.jūlijs

2013. gada 24. jūlija raidījumā “Eiropas josta” Latvijas Radio 2, plkst. 12.30.

ERAF līdzfinansētā projekta „Augstas jutības superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija” (LoTe) Nr.2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078 zinātniskais vadītājs Dr.sc.comp. Kārlis Krūmiņš stāsta par sasniegtiem rezultātiem projekta izpildē. http://www.latvijasradio.lv/program/2/2013/07/20130724.htm

1.jūlijs

Sveicam mūsu kolēģus

DĀVI BARKĀNU

RIČARDU CACURU

ARTŪRU KADIĶI

VALTERU SKRASTIŅU

ANDREJU VIHROVU

ar maģistra grāda iegūšanu!

3.jūnijs

Latvijas 1. televīzijas (LTV1) raidījumā „Viss notiek!” plkst:22:00 sižets par Eižena Āriņa balvas datorikā saņēmēju Institūta ilggadējo darbinieku, Iegulto sistēmu laboratorijas vadītāju, vadošo pētnieku Dr.habil.sc.comp. Aldi Baumu.

3.jūnijs

Viesnīcā „Days Hotel Riga VEF” (Brīvības ielā 199c) no plkst.: 15:00 līdz 19:00 notiks seminārs par multimodālas biometrijas tehnoloģijas izveides gaitu un rezultātiem.
Seminārs notiek ERAF līdzfinansētā projekta ”Multimodālas biometrijas tehnoloģija drošai un ērtai personu autentifikācijai” Nr.2010/0285/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/098 ietvaros. Projekta zinātniskais vadītājs Modris Greitāns.
Gaidīsim visus interesantus, kas darbojas vai vēlas sadarboties šajā jomā.

3.jūnijs

Viesnīcā Days Hotel Riga VEF (Brīvības ielā 199c) no 13:00 līdz 15:00 notiks ERAF līdzfinansētā projekta Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086 “Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija” seminārs.

Gaidīsim visus interesentus, it īpaši maģistrantus un doktorantus, kas darbojas vai vēlas sadarboties šajās jomās.

Seminārs notiek ERAF līdzfinansētā projekta Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086 “Multifunkcionāla inteliģenta transporta sistēmas punkta tehnoloģija” ietvaros. Projekta zinātniskais vadītājs Ph.D. datorzinātnēs Leo Seļāvo.

27.-30.maijs

Laika mērīšanas laboratorijas asistents Juris Siņica-Siņavskis piedalās konferencē „Mathematical Modelling and Analysis (MMA2013)” Tartu, Igaunija ar referātu „Klasifikatoru konstrukcijas divpakāpju metode. Divdimensionāls gadījums”. Konferencē prezentētais zinātniskais darbs veikts kopā ar prof. A.Lorencu.

29.maijs

Valsts pētījumu programmas „Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem” projekta Nr.2 Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai” ietvaros izstrādātā iekārta Accelerometer network for human posture monitoring piedalās Modes Federācijas organizētajā pasākumā- izstādē- Inovācijas modes un tekstila nozarē Latvijas Mākslas akadēmijas jaunajā izstāžu zālē, Kalpaka bulvārī 13, Rīgā.

23.maijs

Institūta direktors, vadošais pētnieks Dr.Sc.comp. Modris Greitāns ar prezentāciju par Elektronikas un darzinatņu institūta piedāvajumu signālu un attēlu apstrādes algortimu izstrādes programnodrošinajuma veidošanas jomās piedalās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras rīkotajā seminārā „Kā sagatavot projektu programmā „Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma””.

17.maijs

Sveicam Institūta ilggadējo darbinieku, Iegulto sistēmu laboratorijas vadītāju, vadošo pētnieku Dr.habil.sc.comp. ALDI BAUMU ar Eižena Āriņa balvas datorikā saņemšanu.

Eižena Āriņa balvu iedibināja un pasniedz Latvijas Zinātņu akadēmija, informācijas tehnoloģiju uzņēmums Exigen Services Latvia un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds.

Šogad balva tiek piešķirta informācijas tehnoloģiju (IT) profesionālim par Latvijai nozīmīgu praktisku ieguldījumu informācijas sabiedrības attīstībā.

Eižena Āriņa balva atbalsta Latvijas informācijas tehnoloģiju speciālistus par viņu nozīmīgākajiem sasniegumiem, un to pasniedz par Latvijai nozīmīgu teorētisku ieguldījumu datorzinātnes attīstībā vai praktisku pienesumu datorikā. Balva nosaukta atzītā Latvijas datorzinātnes pamatlicēja vārdā un tiek pasniegta kopš 2000.gada, ik gadu pārmaiņus to piešķirot IT jomas teorētiķim vai praktiķim.

17.maijs

Latvijas radio 1.programmā (LR1) raidījumā „Zināmais nezināmajā” plkst:10:05 vadošais pētnieks Dr.sc.comp. Modris Greitāns un pētnieks Dr.sc.comp. Artis Mednis iepazīstina klausītājus par tēmu – bezvadu sensoru tīkli, to organizācija dažādu parametru uzraudzībai, reģistrēšanai un vadībai, piemēram, transporta satiksmes uzraudzībai, meteoroloģijai, vides ekoloģijas pētījumiem.

29.aprīlī

Sveicam mūsu kolēģi

Dr.sc.comp. ARTI MEDNI

ar doktora grāda iegūšanu!

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas pētnieks Artis Mednis LU Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē sekmīgi aizstāvējis disertāciju par tēmu “Dalīto sistēmu izmantošana transporta līdzekļu kustības raksturlielumu fiksēšanā un apstrādē” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

26.aprīlī

Projektu nedēļas ietvaros institūtā viesojas 1.klases skolēni no Garkalnes vidusskolas. Visiem tiek demonstrēti aktuālie pētniecības virzieni, kā arī ieskats institūta vairāk kā 50 gadu ilgajā vēsturē. Pēc ekskursijas skolēni zīmēja savus spilgtākos iespaidus par redzēto institūta laboratorijās.

4.-5.aprīlī

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Rihards Fuksis piedalās starptautiskā konferencē „International Workshop on Biometrics and Forensics (IWBF 2013)” Portugālē, Lisabonā. Konferencē tiek prezentēts raksts „Palmprint Image Processing With Non Halo – Complex Matched Filters For Forensic Data Analysis”, kā arī M. Greitāns piedalās COST programmas vadības sēdē.

4.aprīlī

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas pētnieks Artis Mednis piedalās fokusgrupā par zinātnisko izstrādņu komercializāciju. Pasākumā piedalās pārstāvji no 4 Latvijas universitātēm (LU, RTU, RSU un DU), kā arī EDI, LIAA un Ekonomikas ministrijas.

2.-4. aprīlī

Elektronikas un datorzinātņu institūta (EDI) pārstāvji piedalās seminārā Alesundas Universitātes Koledžā (AAUC), Norvēģijā. Šī semināra laikā AAUC un EDI pārstāvji iepazīstina ar sava pētnieciskā darba rezultātiem, kā arī apspriež iespējas veikt kopīgus pētniecības projektus. Semināra noslēguma daļā starp EDI un AAUC tiek parakstīts sadarbības līgums.
Papildus semināra apmeklējumam tiek apmeklēts arī Offshore Simulation Centre AS (OSC), kas nodarbojas ar jūrnieku apmācību ar reālistiskām simulācijām. Arī ar OSC tiek identificēti potenciāli sadarbības virzieni simulāciju tehnoloģijas uzlabošanā.

16.-17. martā

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas zinātniskais asistents Atis Hermanis martā piedalās starptautiskajā konferencē “2nd International Conference on Medical Information and Bioengineering”, Bali, Indonēzijā, kur uzstājas ar prezentāciju “Wearable Posture Monitoring System with Biofeedback via Smartphone”.

13.-14. martā

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas zinātniskais asistents Kaspars Ozols piedalās starptautiskajā pasākumā “ARTEMIS Spring Event 2013” Briselē, Beļģijā. Pasākuma laikā, popularizējot institūta tēlu, tiek prezentēti sasniegtie zinātniskie rezultāti un kompetences. Pasākuma laikā tiek meklēti un veidoti jauni, starptautiski sadarbības kontakti un partneri.

11. – 13. martā

Elektronikas un datorzinātņu institūts piedalās Komercializācijas reaktorā (http://commercializationreactor.com/) ar mērķi piesaistīt uzņēmējus institūtā izstrādāto tehnoloģiju komercializācijai. Pasākumā institūta intereses kopumā pārstāv direktors M. Greitāns. Komercializācijai piedāvājam divas institūtā izstrādātas tehnoloģijas:
 • Valkājams sensoru tīkls ķermeņa formas noteikšanai – pārstāv zinātniskie asistenti K. Nesenbergs un A. Hermanis;
 • Cilvēka elpošanas distances atklāšana un mērīšana- pārstāv pētnieks V.Aristovs.

07.martā

Tiek dibināta biedrība „Commercialization Laboratory „CLab””. Biedrības dibinātāji ir Elektronikas un datorzinātņu institūts un SIA „Virtual Ceo”.

Biedrības mērķis: veicināt augsto tehnoloģiju attīstību Latvijā, sniegt Biedrības Rezidentiem dažādu veidu iespējamo palīdzību un akselerācijas pakalpojumus inovāciju komercializācijas procesa veicināšanai augsto tehnoloģiju un zināšanu ietilpīgās nozarēs.

18. februārī

Izglītības un zinātnes ministrijā ir iesniegti divi projektu pieteikumi 1.1.1.pasākuma “Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība” 1.1.1.2.aktivitātes “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” otrā projektu iesniegumu atklātā atlases kārtā. Projektu iesniedzējs ir Elektronikas un datorzinātņu institūts kopā ar sadarbības partneriem. Projekta „Viedās pilsētas tehnoloģijas dzīves kvalitātes uzlabošanai” sadarbības partneris ir Rīgas Tehniskā universitāte un projekta „Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas” sadarbības partneris ir Latvijas Universitāte.

12.-15. februārī

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas darbinieki Atis Elsts, Jānis Judvaitis, un vadošais pētnieks Leo Seļāvo piedalās konferencē “10th European Conference on Wireless Sensor Networks (EWSN 2013)”, Gentas Universitātē, Beļģijā. EWSN, kura ir Eiropas vadošā konference par bezvadu sensoru tīklu (BST) tematiku, tiek demonstrēta BST vizuālās programmēšanas vide SEAL-Blockly. EDI darbinieki piedalās konferences organizatoru rīkotajā sensoru tīklu testa vides interaktīvajā demonstrācijā, dibina jaunus kontaktus, un prezentē institūtā paveikto.

14. februārī

Projektu nedēļas ietvaros institūtā viesojas 12. klases skolēni no Rīgas 93. vidusskolas. Viesiem tiek demonstrēti aktuālie pētniecības virzieni, kā arī ieskats institūta vairāk kā 50 gadu ilgajā vēsturē. Diskusijās tiek iztirzātas tēmas, kas skar pētniecības rezultātu praktisko pielietojumu, kā arī topošo studentu profesionālo orientāciju.

8. februārī

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas darbinieks Jānis Judvaitis piedalās Latvijas Universitātes 71. konferencē ar prezentāciju “SEAL-Blockly: vizuāls izstrādes rīks sensoru mezglu programmēšanai ar saliekamattēlu”. Tajā ir pastāstīts par institūtā daļēji izstrādāto bezvadu sensoru vizuālās programmēšanas vidi SEAL-Blockly, kas ļauj programmēt tīklus no tīmekļa pārlūka. Vide ir paredzēta, lai atvieglotu lietojumprogrammu izstrādi lietotājiem iesācējiem. Darbs ticis veikts kopā ar Ati Elstu un Leo Seļāvo.