2017.gads7.decembris

Institūta vadošais pētnieks, zinātniskais direktors Modris Greitāns piedalās Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) 19.gadskārtējā konferencēLatvija ceļā uz viedvalsti – datos balstīta pārvalde un ekonomika“.

LIKTA gadskārtējā konference ir nozīmīgākais nacionālais IKT nozares pasākums Latvijā. Konferences ietvaros notiks IKT gada balvas “Platīna pele 2017” apbalvošanas ceremonija, kas ir kļuvusi par nozares ikgadēju tradīciju.


7.decembris

No 5.-7.decembrim Briselē, Beļģijā notiekošajā starptautiskajā izstādē “European Forum for Electronics Components and Systems 2017” (EFECS 2017) 1.vietu par labāko izstādes stendu iegūst divi projekti, kuros Elektronikas un datorzinātņu institūts ir kā partneris- H2020 ECSEL “Integrated Components for Complexity Control in Affordable Electrified Cars” (3Ccar) un “Advancing fail-aware, fail-safe, and fail-operational electronic components, systems, and architectures for highly and fully automated driving to make future mobility safer, more efficient, affordable, and end-user acceptable”(AutoDrive). Lepojamies!


7.decembris

7.decembra laikrakstā Dienas bizness ir raksts/ intervija ar vairākos Latvijas tehnoloģiju jaunuzņēmumos iesaistīto Rihardu Gailumu. Viņš pārstāv un atbalsta ideju, ka pēc 15 līdz 20 gadiem cilvēku vadītas automašīnas drošības apsvērumu dēļ uz ceļiem būs aizliegtas. Viņa 2015. gadā dibinātā Pilot Automotive Labs (turpmāk ‒ PILOT) ir radījusi šādu dzīvību glābjošu tehnoloģiju, turklāt pielāgojot to cenas ziņā pieejamām lietotām automašīnām. Kompānijai ir komanda ar starptautisku izglītību un pieredzi tehnoloģiju jomā. Citastarpā PILOT ir partnerība arī ar Elektronikas un datorzinātņu institūtu Rīgā, kur tiek veikti pētījumi un ārpakalpojumi.


5.decembris

Institūta konferenču zālē notiek seminārs, kura laikā Zinātnisko institūciju pārstāvji iepazīstina gan ar Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (SOPHIS) nepilnos četros gados sasniegtajiem rezultātiem nākamās paaudzes IKT sistēmu attīstībā, gan to, kā darbojas valsts pasūtījums lietišķajā zinātnē un vai šie ieguldījumi atmaksājas.

Apmeklētājiem ir iespēja neformālā gaisotnē ar zinātniekiem apspriest nākotnes IKT sistēmu attīstības jautājumus, kā rezultātā, ne tikai uzlabojas sabiedrības izpratne par attīstības tendencēm, bet arī rodas jaunas idejas šo izstrāžu tālākiem pielietojumiem tautsaimniecībā.

Interesentiem, kam nebija iespēja ierasties klātienē iespējams iepazīties ar prezentācijām http://vault.edi.lv/index.php/s/t9ugGcB6fF2OBYB, kā arī noskatīties video ierakstu


01.decembris

EDI zinātnieku pilnsapulcē ir ievēlēta jauna EDI Zinātniskā padome, kuru veido Modris Greitāns, Uldis Grunde, Roberts Kadiķis, Krišjānis Nesenbergs, Kaspars Ozols, Rolands Šāvelis un Gatis Šūpols.


01.decembris

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas zinātniskais asistents Nauris Dorbe saņēmis «ZIBIT 2017» stipendiju par izcilu studiju noslēguma darbu. Latvijas Universitātes studenta Naura Dorbes Institūtā izstrādātais maģistra darbs «Bezpilotu mašīnu apmācība, izmantojot stimulētās mācīšanās mākslīgos dziļos neironu tīklus kooperatīvās braukšanas sistēmā» ierindojās maģistra darbu kategorijas pirmajā vietā.

Šī atzinība atzīmējama arī kā visas Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS), Projekta Nr.1.“Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā”. (KiFiS) panākums, kura ietvaros Nauris Dorbe maģistra darbu izstrādāja.

Konkursu «ZIBIT» rīko AS «Exigen Services Latvia» un AS «Accenture Latvia» sadarbībā ar nodibinājumu «Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds».


30.novembris

30.11.2017.g. plkst. 13:00 Elektronikas un datorzinātņu institūtā (Dzērbenes ielā 14, Rīgā) , “A” auditorijā notiks Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS) projekta “Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā” seminārs par projektā veiktajiem darbiem un iegūtajiem rezultātiem.


30.novembris

30.11.2017. plkst. 10:00 Elektronikas un datorzinātņu institūtā (Dzērbenes ielā 14, Rīgā), “A” auditorijā notiks Valsts pētījumu programmas “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS) projekta “Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai” seminārs par projekta veiktajiem darbiem un iegūtajiem rezultātiem.


24.novembris

EDI zinātniskais direktors vadošais pētnieks Modris Greitāns ar prezentāciju piedalās Eiropas Savienības mājas rīkotajā konferencē „ES nākotnes virzība: nacionālās prioritātes, reģionālie izaicinājumi un kopējās iespējas”.


22. novembris

Igaunijas Jūras administrācijas pārstāvis Urmas Õunap atdod 19.11.2017. Pērnavā atrasto dreiferi, kas VPP projekta “JURSENS” ietvaros 13.09.2017. tika ielaists jūrā Ragaciema tuvumā, straumju ātruma mērīšanai Rīgas jūras līcī.


21.-22. novembris

Iegulto sistēmu laboratorijas zinātniskais asistents Dainis Žagars piedalās starptautiskajā konferencē TELFOR 2017, Belgradā, Serbijā http://www.telfor.rs/?lang=en, kur uzstājas ar prezentāciju ”LoPy as a Building Block for Internet of Things in Coastal Marine Applications”.


18. novembris


16.novembris

Ceturtdien, 16.novembrī, plkst. 10:00 Latvijas Radio 1 raidījumā “Zināmais nezināmajā” saruna ar EDI vadošo pētnieku, zinātnisko direktoru Modri Greitānu un zinātnisko asistentu Armandu Ancānu par Institūtā izstrādātajām medicīnas viedierīcēm.


16.novembris

2017.gada 16.novembrī, plkst 11:00 “A” auditorijā, Elektronikas un datorzinātņu institūtā (Dzērbenes iela 14, Rīga) notiks seminārs par aktuālajām iespējām dalībai programmas “Apvārsnis 2020” konkursos IKT tematikā. Semināra programma.


13.-15.novembris

Diskrētās signālu apstrādes un kiberfizikālo sistēmu laboratoriju pārstāvji Roberts Kadiķis, Nauris Dorbe un Aleksandrs Levinskis piedalās datorredzei veltītā konferencē 2017 The 10th International Conference on Machine Vision (ICMV 2017) Vīnē, Austrijā, kur viņi prezentē rakstus:

  • “Recurrent neural network based virtual detection line”;

  • “Prospects of improving the self-driving car development pipeline: transfer of algorithms from virtual to physical environment”;

  • “Using virtual environment for autonomous Vehicle algorithm validation”.


13.-14.novembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols un asistents Arnis Salmiņš piedalās “Intelligent Motion Control Platform for Smart Mechatronic Systems” (I-MECH)” projekta tikšanās pasākumā Milānā, Itālijā. Projekta tikšanās pasākuma laikā tiek padziļināti diskutēts par plānotajiem demonstratoriem un to prasībām un specifikācijām, kā arī tiek apspriesta un plānota dažādu tehnisko darba paku implementāciju.


09.-10.novembris

Institūts ar jaunākajiem sasniegumiem tiek pārstāvēts inovāciju stendā Biznesa tehnoloģiju un inovāciju izstādē „RIGA COMM 2017”, kura no 09. Līdz 10.novembrim notiek Rīgā, Starptautiskajā izstāžu centrā „Ķīpsala”.


08.-10. novembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns, pētniek Kaspars Ozols un zinātniskie asistenti Aleksandrs Ļevinskis, Rihards Novickis piedalās “ICT proposers Day 2017” pasaukumā Budapeštā, Ungārijā. Pasākuma laikā tiek apmeklēti semināri par projekta Horizon 2020 Work Programme (2018 – 2020) īstenošanu ka arī “F2F brokerage event” pasākums, kura ietvaros tiek izplatīti EDI sasniegti rezultāti zinātniskajā jomā, kā arī veiktas sarunas par Eiropas projektu iesniegšanas iespējam.


6-8. novembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols piedalās “Integrated Components for Complexity Control in Affordable Electrified Cars (3Ccar)” projekta tikšanās pasākumā Tamperē, Somijā. Pasākuma laikā tiek apspriesta projekta izpilde, risināti tehniski jautājumi, kas saistīti ar hibrīda domēna kontroliera demonstratora izveidi, kā arī plānotas turpmākās aktivitātes. Vairāk par projektu: www.3Ccar.eu


26.-27.oktobris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Ričards Cacurs piedalās “Frictionless Energy Efficient Convergent Wearables For Healthcare and Lifestyle Applications (CONVERGENCE)” projekta progresa tikšanās pasākumā Bukarestē, Rumānijā. Pasākuma laikā tiek apspriesta un plānota projekta realizācija. Institūta pārstāvji prezentē sasniegtos rezultātus fizisko aktivitāšu sensoru sistēmas izstrādē.


23.-25.oktobris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols piedalās “Manufuture 2017 – Moving up the Value Chain” konferencē Tallinā, Igaunijā. Konferences tematika: viedā ražošana, Industrija 4.0, nākotnes ražotnes, robotika, lietu internets un viedie risinājumi. Vairāk informācijas par konferenci: http://manufuture2017.eu/


18.oktobris

Ekonomikas ministrija rīko konferenci INTER-COMP-INNO uzņēmumu konkurētspējas, inovāciju un internacionalizācijas veicināšanai. Laipni aicināti piedalīties inovāciju ekosistēmas pārstāvji, kurus interesē uzņēmumu, publiskā sektora un zinātnisko institūciju sadarbības veicināšanas iespējas. Konferencē IT kompetences centru pārstāv arī Institūts un SIA Squalio cloud consulting ar kopīgo pētījumu “Dziļo neironu tīklu metode auto transporta numura zīmju lokalizācijas un klasifikācijas precizitātes uzlabošanai”.


17.oktobris

Mūžībā aizgājis ilggadējs Institūta darbinieks, Atzinības krusta kavalieris, Eižena Āriņa balvas datorikā saņēmējs, Vadošais pētnieks Dr.habil.math. Aivars Lorencs (07.12.1933. – 17.10.2017.)

Izvadīšana notiks Rīgā, no Biķeru kapu kapličas sestdien 21.oktobrī 11:00

Institūts izsaka visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem…


16.-18.oktobris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un zinātniskais asistents Aleksandrs Ļevinskis piedalās “Advancing fail-aware, fail-safe, and fail-operational electronic components, systems, and architectures for fully automated driving to make future mobility safer, affordable, and end-user acceptable (AutoDrive)” projekta vīzijas pasaukumā Lēvenī, Beļģijā. Pasākuma laikā tiek apspriests projekta esošā situācija.


13.oktobris

Elektronikas un Datorzinātņu institūta zinātniskais asistents Armands Ancāns, un zinātniskais asistents Rihards Novickis piedalās Rīgas Tehniskās universitātes 58. starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kur prezentēs progresu savu promocijas darbu izstrādē.

Promocijas darbu tēmas tēmas:

  • Armands Ancāns – “Cilvēka kustību un muskuļu elektrisko signālu ieguve un apstrāde datora vadībai”;

  • Rihards Novickis – “Aptuvenas dziļuma kartes iegūšana, lietojot Intel Cyclone V heterogēno sistēmu”.


12.-13.oktobris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols piedalās “Innovation Drift” pasākumā Viļņā, Lietuvā, kur kā ielūgtais viesis uzstājas ar prezentāciju “EDI pieredze ECSEL-JU programmā“. Vairāk informācijas par pasākumu: http://innovationdrift.com/


6.oktobris

Institūtu apmeklē zinātnieku grupa no “2017 ILRS Service Technical Workshop” pasākuma. Starp tiem bija vadošie zinātnieki no ASV, NASA, Japāna, Ķīnas, Vācijas, Čehijas, Polijas, Ungārijas u.c., kas darbojas satelītu laser-lokācijas jomā, ka arī kosmosa mēraparātu izstrādes jomā. Institūta darbinieki: Kaspars Ozols, Ints Mednieks, Jevgeņijs Buls, Ingars Rinbers, Jānis Judvaitis, Rihards Novickis, Rūdolfs Cīrulis, Ričards Cacurs, Armands Ancāns un Roberts Kadiķis iepazīstināja ekskursijas dalībniekus ar Institūta projektiem un sasniegumiem.


2.-5. oktobris

Laika mērīšanas laboratorijas vadošais pētnieks Jevgeņijs Buls un asistents Igors Buraks piedalās Latvijas Universitātes rīkotajā pasākumā ” 2017 International Laser Ranging Service Technical Workshop” . Pasākumā Institūta darbinieki prezentē posterus “The Event Timer A033-ET Family for SLR Automation” un “Riga Event Timers in Compact Implementation”.


29.septembris

2017.g. 29. septembrī 10:00 “A” auditorijā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā, Elektronikas un datorzinātņu institūtā notiks VPP SOPHIS Projekta Nr.4. „ “Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai” (GUDPILS) seminārs par 4.etapa sasniegumiem. Semināra programma.


19.-20.septembris

Elektronikas un Datorzinātņu institūta zinātniskais asistents Rihards Novickis piedalās aizsardzības pētniecības Eiropas komisijas “System-on-Chip” darba grupas pirmajā sanāksmē Briselē, Beļģijā. Darba grupas uzdevums ir palīdzēt Eiropas komisijai ar “System-on-Chip” saistītiem tehniskiem jautājumiem, drošiem un izturīgiem signālu apstrādes tehnoloģiju pielietojumiem, kā arī programmējamo loģikas masīvu (FPGA) izmantošanu.


14.-17.septembris

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas zinātniskais asistents Aleksandrs Ļevinskis piedalās starptautiskā izstādē „International Motor Show” Frankfurtē, Vācijā, kuras ietvaros notiek sapulce „Udacity Europe Self driving car nanodegree”. Sapulcē tiek popularizēti Institūta sasniegumi pabraucošo automobiļu jomā, tajā skaitā piedalīšanas Grand Cooperative Driving Challenge (GCDC) sacensībās.


7. septembris

Šodienas 7. septembra laikrakstā Diena pieminēti arī EDI sasniegumi!


25. augusts

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas zinātniskais asistents Armands Ancāns un elektronikas tehniķis Artis Rozentāls piedalās jaunrades festivālā iNOVUSS Lucavsalā, piedāvājot aktivitāti ar EDI izstrādāto bezvadu galvas apsēja prototipu datora vadībai ar galvas kustībām. Atrodami zinātnei un tehnoloģijām veltītajā teltī “Smart Cafe”, kurā norisinās diskusijas starp pazīstamiem zinātniekiem un uzņēmējiem par savstarpējo sadarbību, nākotnes prognozēm, ideju īstenošanu un inovācijām.


1. augusts

2017.g. 1.augustā 14:00 “A” auditorijā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā, Elektronikas un datorzinātņu institūtā notiks VPP SOPHIS Projekta Nr.1. „Kiberfizikālo sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojumi medicīnā un viedā transporta jomā” (KiFiS) seminārs par sasniegto un paveicamo līdz projekta noslēgumam. Semināra programma


17. – 21. jūlijs

No 17. līdz 21. jūlijam pētnieks Vadims Vedins piedalās JUNO projekta sadarbības organizācijas pasākumā Pekinā, Augstas enerģijas fizikas institūtā un prezentē EDI sadarbības piedāvājumu. Institūts piedāvā risināt JUNO mēraparatūras sinhronizācijas jautājumus, balstoties uz savu augstas precizitātes laika intervālu mērīšanas tehnoloģiju.

Balstoties uz šo piedāvājumu, JUNO Institucionālā valde ir pieņēmusi EDI pilntiesīgas sadarbības organizācijas statusā (skat. informāciju lapā http://juno.ihep.ac.cn/collaboration.php).

JUNO (Jiangmen Underground Neutrino Observatory (skat. http://juno.ihep.cas.cn/) ir Ķīnas iniciēts starptautisks projekts neitrīno pētīšanas observatorijas izveidei. Tajā piedalās 72 vadošās elementārdaļiņu fizikas pētniecības organizācijas no visas pasaules. EDI izstrādās specializētus notikumu laika mērītājus, kas JUNO projektā ļaus precīzi fiksēt notikumu laiku UTC (koordinētās laika skalas) sistēmā.


17-19. jūlijs

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieki Rolands Šāvelis un Kaspars Ozols, kā arī asistents Rihards Novickis piedalās “Integrated Components for Complexity Control in Affordable Electrified Cars (3Ccar)” projekta tikšanās un izvērtēšanas pasākumā Erlangenē, Vācijā. Pasākuma laikā Eiropas Komisijas pārstāvjiem tiek prezentēts projekta otrajā gadā paveiktais, kā arī plānotas turpmākās aktivitātes. Vairāk par projektu www.3Ccar.eu


1. jūlijs

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas pētnieks Krišjānis Nesenbergs piedalās sarunu festivālā LAMPA, prezentējot Latvijas un Norvēģijas HIPPAC projekta rezultātu – prototipu, bērnu ar īpašām vajadzībām, aktivitātes līmeņa monitorēšanai.


28. jūnijs

Iespēja tuvāk iepazīties ar institūtā izstrādāto galvas apsēju datora kursora vadībai intervijā (ŠEIT) ar Armandu Ancānu (zinātniskais asistents) un Arti Rozentālu (elektronikas tehniķis) Latvijas Radio 1, kas publicēta portālā LSM.lv. Iespējams iepazīties ar EDI darbinieku Valsts Pētījumu Programmas SOPHIS ietvaros izstrādāto tehnoloģiju – galvas apsēju, kas ļauj vadīt datora kursoru bez roku palīdzības.


Sveicam mūsu kolēģi

Dr.sc.ing. Kasparu Ozolu

ar doktora grāda iegūšanu!

2017. gada 16. jūnijā RTU notika promocijas padomes atklātā sēde P-08, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēja KASPARS OZOLS par tēmu “Elektroencefalogrammas signālu asinhrona datu ieguve”. Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē www.rtu.lv. Kopsavilkums pieejams šeit


16. jūnijs

Sveicam kolēģus elektronikas inženieri Aleksandru Skripko, programmēšanas inženieri Nauri Dorbi un asistentus Igoru Buraku un Emil Syundyukov, kā arī bijušo kolēģi Reini Ozoliņu ar maģistra grāda iegūšanu!

Un sveicam kolēģus Jāni Ārentu, Niklāvu Barkovski un Arti Rozentālu ar bakalaura grāda iegūšanu!


13. -14. jūnijs

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās “ECSEL JU Symposium 2017” simpozijā St. Julian’s, Maltā. Pasākuma laikā tiek apspriestas nozares attīstības stratēģiskās tendences un veidoti jauni sadarbības kontakti.

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols piedalās “Intelligent Motion Control Platform for Smart Mechatronic Systems” (I-MECH)” projekta atklāšanas tikšanās pasākumā St. Julian’s, Maltā, kas tiek rīkots paralēli “ECSEL JU Symposium 2017” simpozijam. Projekta atklāšanas pasākuma laikā tiek apspriesta un plānota projekta realizācija, bet simpozija laikā tiek popularizēts I-MECH projekts un veidoti jauni sadarbības kontakti.


7.-8. jūnijs

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Kaspars Ozols piedalās “Advancing fail-aware, fail-safe, and fail-operational electronic components, systems, and architectures for fully automated driving to make future mobility safer, affordable, and end-user acceptable (AutoDrive)” projekta atklāšanas tikšanās pasākumā Malagā, Spānijā. Pasākuma laikā tiek apspriesta un plānota projekta realizācija.


31. maijs

EDI zinātniskais direktors vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas rīkotajā Inovāciju domnīcā ar prezentāciju „Ieskats Latvijas viedo tehnoloģiju un IT pētniecības jomā”. Papildus informācija: http://www.federacija.lv/lv/pasakumi/drosibas-un-aizsardzibas-klastera-dak-inovaciju-domnica-31maija


23.-27.maijs

EDI zinātniskais direktors vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās konferencē “Event-Based Control, Communication and Signal Processing – EBCCSP’2017” Funšalā, Portugālē, lai prezentētu rakstu “Amplitude Adaptive ASDM circuit”, apspriestu VPP SOPHIS rezultātus un idejas pētījumu tēmām un projektiem, kā arī veidotu jaunus starptautiskus sadarbības kontaktus.


19.-21.maijs

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas elektronikas inženieris Rihards Novickis piedalās pasākumā “Smithy of Ideas 2017” Valmierā, Latvijā (http://ljza.lv/smithy-of-ideas-2017/), ar prezentāciju “Advanced Driver Assistance Systems and “Universal” chip”.


19.maijs

EDI pētnieks Roberts Kadiķis piedalās konferencē “New Challenges of Economic and Business Development – 2017: Digital Economy” Rīgā, kur prezentē EDI, SIA „DPA” un SIA “Squalio cloud consultin” sadarbības projekta “Dziļo neironu tīklu metode auto transporta numura zīmju lokalizācijas un klasifikācijas precizitātes uzlabošanai” (DziNTA) ietvaros sasniegtos rezultātus par dziļo neironu tīklu pielietojumu mašīnu numurzīmju atklāšanai un atpazīšanai radaru kameru attēlos.


18.-20.maijs

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Kaspars Ozols piedalās “Frictionless Energy Efficient Convergent Wearables For Healthcare and Lifestyle Applications (CONVERGENCE)” projekta atklāšanas tikšanās pasākumā Lozanā, Šveicē. Pasākuma laikā tiek apspriesta un plānota projekta realizācija.


15.maijs

EDI informātikas/elektronikas tehniķis Artis Rozentāls piedalās Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Green power electronics” organizētā seminārā “Tendences jauno energoelektronikas elementu izmantošanā” par jaunākās paaudzes platjoslas pusvadītāju elementu praktiskāspielietošanas priekšrocībām un problēmām.


13.maijs

EDI programmēšanas inženieris Romāns Dinuls piedalījās NATO stratēģiskās komunikācijas centra organizētajā viltus ziņu atpazīšanas pasākumā “’Fake news challenge’ hackathon” (http://www.stratcomcoe.org/hackathon). Komanda, kurā viņš piedalījās, ieguva 2.vietu viltus ziņu atpazīšanas ideju konkursā.


11.maijs

EDI radītā tehnoloģija – pētnieka Jurija Artjuha un viņa komandas izgudrotais notikumu taimeris, kas nodrošina augstas precizitātes laika mērīšanu, ir pavērusi iespēju institūta spin-off uzņēmumam SIA “Eventech” slēgt vienošanos ar Lielbritānijas kosmosa tehnoloģiju izstrādes kompāniju “Neptec”, lai izstrādātu daļu no “Luna-27” kosmosa kuģa nolaišanās sistēmas – lāzerskanēšanas jeb LiDAR sensorus. Tas nozīmē, ka EDI radītai tehnoloģijai ir iespēja tik izmantotai misijā uz Mēnesi, lai palīdzētu atrast piemērotu un drošu vietu, kur varētu nolaisties kosmosa kuģis. Papildus informācija: http://www.tvnet.lv/tehnologijas/zinatnes/659597-latvijas_iesacejuznemuma_eventech_tehnologijas_dosies_misija_uz_menesi


10.maijs

Šodien 12:00 Biķernieku trasē, S.Eizenšteina ielā 16 norisināsies EDI izveidotā pirmā bezpilota auto Latvijā demonstrācijas pasākums. Pasākumu organizē LMT sadarbībā ar Rīgas Augsto tehnoloģiju izglītības biedrību, kur iepazīstinās ar paveikto un turpmākajām iecerēm tehnoloģijas izstrādes un starptautiskas testu platformas izveidē Latvijā. Bezpilota auto tehnoloģiju demonstrācijas pasākums tiešraidē būs redzams lietotnē LMT straume:
http://straume.lmt.lv/lv/notikumi/notikumi/bezpilota-auto/1000532

Papildus informācija: http://www.delfi.lv/auto/zinas/latvija-veidos-starptautisku-bezpilota-auto-izmeginajumu-trasi.d?id=48821261


10.maijs

EDI zinātniskais direktors – vadošais pētnieks M.Greitāns uzstājas konferencē„Latvijas iespējas pētniecības un inovācijas programmā Apvārsnis 2020”, kas norisinās Radisson Blu Latvija. Konferences galvenās tēmas ir MVU dalība un iespējas Horizon 2020 un Pētniecības un zinātnes ekselence H2020.

http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/konference-latvijas-iespejas-petniecibas-un-inovacijas-pamatprogramma-apvarsnis-2020


24.-27. aprīlis

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns, pētnieks Kaspars Ozols un programmētājs Niklāvs Barkovskis piedalās “Dependable embedded wireless infrastructure (DEWI)” projekta noslēguma tikšanās un izvērtēšanas pasākumā Grācā, Austrijā. Pasākuma laikā izvērtētājiem tiek prezentēts projektā paveiktas, kā arī rīkots informācijas izplatīšanas pasākums. Vairāk par projektu http://www.dewiproject.eu/


24.-27.aprīlis

EDI elektronikas inženieris Rihards Novickis apmeklē H2020 ECSEL programmas projekta “Integrated Components for Complexity Control in Affordable Electrified Cars” (3Ccar) pārskata veidošanas sanāksmi Spānijā, Bilbao, lai apspriestu neironu tīkla, implementētu programmējamo loģikas masīvu sistēmā, nodevumu, kā arī piedalītos diskusijā par projekta rezultātu atspoguļošanu.


20.-21.aprīlis

EDI pētnieks Vadims Vedins un vadošais pētnieks Ints Mednieks piedalījās seminārā “JUNO Electronics Workshop 2017” Padujā, Itālijā, lai iepazītos ar elektronisko apakšsistēmu izstrādes stāvokli JUNO (http://juno.ihep.cas.cn/ ) projektā un pārrunātu sadarbību laika sinhronizācijas sistēmas izstrādāšanā šim projektam.


20.aprīlis

Ceturtdien, 20. aprīlī, plkst. 19.00 Radio NABA raidījumā “Zinātnes vārdā” saruna ar EDI vadošo pētnieku un LU prosfesoru Leo Seļāvo, lai iepazīstinātu ar aktualitātēm savā pētnieciskajā darbībā. RadioNABA tiešraide un vairāk informācijas – šeit.


20.aprīlis

SIA „Communications & Strategies” korespondents – Toms Kursītis Eižena Āriņa balvas finansētāja „Exigen Services” uzdevumā intervē EDI vadošo pētnieku Aldi Baumu. Intervija Par Institūta zinātnieku sasniegumiem un Eižena Āriņa balvas iegūšanas iespējām.


12.aprīlis

Latvijas Radio 4 programmā “День за днем” 12.aprīlī plkst. 9:10 saruna par Latvijas dalību Eiropas kosmosa aģentūrā un Latvijas zinātnieku un uzņēmēju ieguldījumu kosmosa izpētē. Piedalās pārstāvji no Astronomijas institūta, RTU, TSI, un arī EDI spin-off uzņēmuma “Eventech” vadītājs. Pieminēts arī EDI.


05.aprīlis

EDI zinātniskais direktors – vadošais pētnieks M.Greitāns un vadošais pētnieks L.Seļāvo uzstājas vadītāju konferencē EBIT 2017, kas norisinās Radisson Blu Latvija. Konferencē uzstājas uzņēmējdarbības menedžmenta, vadības un ekonomikas līderi un eksperti.

“Sociāli labvēlīga un uzņēmējdarbību īstenojoša sabiedrība, jauni konkurences noteikumi, tehnoloģiskās inovācijas, elastība un pārrāvums biznesā, politiski-ekonomiskās tendences Latvijā un pasaulē 2017. gadā, dalīšanās ekonomika, nākotnes līderība, motivējoši vadītāji un uzticami darbinieki, vadības un uzņēmējdarbības nākotnes modeļi un nozīmīgākās tendences, biznesa, kādu mēs to pazīstam šobrīd, pārveidošana saskaņā ar klientu pieredzi un daudzas citas tēmas līderiem un vadītājiem…” (http://www.vaditajukonference.lv/)


Žurnālā “9 vīri” publicēts raksts “Skaties es braucu “Bez rokām”!” par autonomajiem jeb bezpilota auto un interviju ar start-up uzņēmuma “Pilot Automotive Labs” vadītājiem – EDI sadarbības partneriem.. Rakstā protams, minēts arī EDI un apspriesti tālākie plāni attiecībā uz autonomās braukšanas attīstību Latvijā. Visu rakstu lasiet šeit.


30.marts – 01.aprīlis

EDI piedalās starptautiskajā tekstila industrijas izstādē „Baltic Fashion & Textile 2017”, kas norisinās izstāžu centrā Ķīpsalā. Izstādes tematika ietver ne vien tekstilmateriālus, modi un apģērbus, bet arī inovācijas un tehnoloģijas. EDI izstādē prezentē inovatīvas valkājamās iekārtas/sistēmas – sedziņu, galvas apsēju un tērpu kustību izsekošanai. Vairāk par izstādi BT1.


30.marts

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols piedalās seminārā “Līdzdalības paplašināšana programmā “Apvārsnis 2020”: ceļā uz zinātnisko ekselenci Baltijas jūras reģionā”. Semināra mērķis ir identificēt galvenos šķēršļus, kas kavē sadarbību pētniecības jomā un dalībā programmā “Apvārsnis 2020″, kā arī saprast kā nākamās ES pētniecības ietvarprogrammas spētu risināt šī brīža problēmas dalības paplašināšanas nodrošināšanai.


23.marts

EDI zinātniskais direktors Modris Greitāns pārstāvot Institūtu piedalās Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA) gadskārtējā biedru sapulcē, kas šogad norisinājās RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē. Sapulcē tiek sniegts ziņojums par LETERA darbību 2016.gadā, ievēlēta jauna valde un prezidents, apstiprināts 2017.gada budžets un nosprausti prioritārie darbības virzieni 2017.gadam. Sapulcē arī tiek dots vārds LETERA biedriem un viesiem, lai pastāstītu par savu darbību iepriekšējā gadā un turpmākajiem plāniem. Vairāk LETERA


21.marts

EDI zinātniskais direktors Modris Greitāns pārstāvot Institūtu piedalās Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociāciju (LIKTA) gadskārtējā biedru sapulcē. LIKTA kopsapulcē tika prezentēts un apstiprināts LIKTA valdes ziņojums par paveikto, kā arī noteiktas prioritātes turpmākajam asociācijas darbam.


14. Marts

10:00 “A” auditorijā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā, Elektronikas un datorzinātņu institūtā notika VPP SOPHIS Projekta Nr.4. „Tehnoloģijas drošai un uzticamai gudrajai pilsētai” (GUDPILS) seminārs par sasniegto un paveicamo līdz projekta noslēgumam.


27. februāris

ELEKTRONIKAS UN DATORZINĀTŅU INSTITŪTĀ 2017.gada 1.martā sāksies Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” projekts „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS). Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/174.
Projekta zinātniskais vadītājs Dr.comp. Ints Mednieks (ints.mednieks@edi.lv).


24. februāris

Latvijas sabiedrisko mēdiju portālā LSM.lv publicēts raksts “Latvijas zinātnieku divu ideju veiksmīgas komercializācijas stāsti” par diviem veiksmīgiem Komercializācijas Reaktora uzņēmumiem. Viens no tiem EDI “spin-off” uzņēmums “Eventech”, kam izdevies noslēgt līgumu ar Eiropas Kosmosa aģentūru par projekta īstenošanu un kurā piedalās arī Elektronikas un datorzinātņu institūts. Laiset rakstu ŠEIT.


24. februāris

Raidījuma “ZeKurbulis” lietotnē LMT straume Intervija ar start-up uzņēmuma “Pilot Automotive Labs” vadītāju, uzņēmēju un EDI sadarbības partneri Rihardu Gailumu par īpašu projektu – Latvijā radītu bezpilota auto. Sižetā par bezpilota auto, kā arī EDI radīto pašbraucošā auto tehnoloģiju, automobiļa testiem Biķernieku trasē un autonomās braukšanas ierīču iespējām. Skaties: http://straume.lmt.lv/lv/sports/autosports/bezpilota-auto/6626


20. – 22. februāris

Vadošais pētnieks Leo Seļāvo piedalās International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks (EWSN 2017) ar virziena darbības antenu demonstratoru un NextMote Workshop semināra vadīšanu. EWSN 2017 ir starptautiska konference, kas pievēršas bezvadu tīkliem, iegultajām un kiberfizikālajām sistēmām un ar tām saistītām izstrādātām tehnoloģijām. Šogad EWSN norisinās Upsalā (Zviedrijā). Vairāk informācijas par konferenci www.ewsn2017.org


13.-17. februāris

Programmētāju dienas ietvaros EDI rīkotajās iegulto sistēmu programmēšanas workshop/darbnīcās Kārlis, Linards, Dmitrijs un Mihails, kā cītīgākie tika arī pie balvām (Paldies LIKTA!)


13. – 17. februāris

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Latvijas augstskolām no 13. – 17. februārim rīko Latvijas Programmētāju dienu pasākumus, kuru ietvaros notiks augsta līmeņa konference, kā arī radošās darbnīcas, kur studenti, nozares speciālisti un citi interesenti varēs izmēģināt jaunākās tehnoloģijas. Konferences I sesijā uzstāsies arī EDI vadošais pētnieks un LU DF prof. L.Seļāvo ar prezentāciju “Lietu internets, cilvēku internets, vai nervu sistēma cilvēcei?”

EDI telpās A auditorijā 13. un 16. februārī no plkst. 15:00 – 18:00 paredzēti Iegulto platformu Arduino programmēšanas pamati.

Vairāk informācijas: https://ej.uz/ProgDienas2017


09.februāris

EDI viesojas tehnoloģiju portāla http://geenius.ee/ žurnālists no Igaunijas Ronald Liive iepazīties ar VPP programmas SOPHIS projektā izstrādāto pašbraucošā auto tehnoloģiju un satikties ar EDI sadarbības partneriem. Saite uz video https://www.youtube.com/watch?v=hOFqrAM_IIo


09.februāris

EDI direktore I.Tentere viesojas Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē – Biznesa inkubatorā, kur tiek parakstīts sadarbības memorands “Par kopīgiem mērķiem Latvijas digitālās transformācijas procesā un datos balstītas sabiedrības un valsts attīstībā”. Memorandu parakstījuši vairāki IKT nozares uzņēmumi, augstākās izglītības, pētniecības iestādes un citas organizācijas – LIKTA biedri: Data Security Solutions, Datakom, Datorzinību centrs, Elektronikas un datorzinātņu institūts, FILES.FM, Komerccentrs DATI grupa, Lattelecom, Latvijas Mobilais Telefons, Latvijas Universitāte, Latvijas Zvērinātu notāru padome, Lursoft, Microsoft Latvia, RIX Technologies, TILDE.


06.februāris

Institūtā viesojas somu uzņēmējs Tero Kärkkäinen pārstāvot elektronikas uzņēmumu Halitic. Vizītes mērķis ir iepazīties ar EDI sniegtajām iespējām aprīkojuma un cilvēkresursu izmantošanā, kā arī apzināt sadarbības iespējas.


31.janvāris – 01.februāris

31.janvāris – 01.februāris. Briselē norisinās ARTEMIS rūpniecības asociācijas organizētajā ARTEMIS Brokerage Event 2017. ARTEMIS industrijas asociācija organizē ARTEMIS Brokeru Event 2017, lai palīdzētu ar projektu pieteikumu izstrādi un palīdzētu atrast pareizos partnerus projektu konsorcijiem. Pasākumu apmeklēs apmēram 250 dalībnieki no visas Eiropas, tostarp arī EDI Zinātniskais direktors – vadošais pētnieks Modris Greitāns. ARTEMIS Brokerage Event 2017 īpaši koncentrēsies uz iegulto inteliģenci (Iegultās un kiberfizikālās sistēmas, lietu internets un digitālajās platformas) ECSEL uzsaukuma ietvaros. Vairāk https://artemis-ia.eu/brokerage-2017.html


11.- 12. janvāris

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā dabaszinātņu centrā norisinās Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) informācijas diena.

11.janvārī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā dabaszinātņu centrā norisinājās Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) informācijas diena. Pasākuma mērķis bija atskatīties uz aizvadītajiem sadarbības gadiem ar EKA, pilnveidot Latvijas uzņēmumu, universitāšu un zinātnisko institūciju izpratni par EKA un tās darbību principiem, kā arī piesaistīt jaunus partnerus sadarbībai ar EKA.

Vairāk informācijas par pasākumu šeit.

Savukārt, 12.janvārī norisinājās seminārs visiem potenciālajiem EKA Eiropas Sadarbības valsts plāna (ESVP) projektu pieteicējiem un interesentiem. Pieteikšanās trešajam ESVP projektu konkursam būs atvērta no 2017. gada 30. janvāra līdz 27. martam. Kopējais finansējums būs 1 500 000 EUR, un tas tiks atvēlēts projektu īstenošanai EKA programmu ietvaros vairākās aktivitātēs.

Šajos pasākumos EDI pārstāvēja vadošais pētnieks Ints Mednieks, prezentējot vienu no diviem EKA projektiem, kas tiek īstenoti EDI: DynLand un pētnieks Krišjānis Nesenbergs.


30.decembris

Elektronikas un datorzinātņu institūts iesniedzis projektu pieteikumus Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” projektu atlases ietvaros. Pasākuma un atlases kārtas mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu tiešās valsts pārvaldes iestādes vai tās padotības iestādes, vai valsts deleģētās funkcijas veicošas atvasinātas publiskas personas īpašumā vai lietošanā esošajās ēkās.