2018.gads


21. decembris

21. decembrī kanālā Rīga TV24 plkst 20:00 informatīvajā raidījumā “Latvijas spēks” sižets par to, kā roboti veicinās ražošanas attīstību un pētijumiem, kurus EDI īsteno šajā jomā.


Sveicam zinātnisko direktoru Modri Greitānu ar ievēlēšanu par Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli.


Sveicam mūsu kolēģi zinātnisko asistentu Jāni Ārentu, kura izstrādātais maģistra darbs “Industriālo robotu vadība izmantojot robotu operētājsistēmu – ROS” ieguvis AS “Latvenergo” sudiju noslēgumu darbu stipendiju.


5-6.decembris

Zinātniskais asistents Rihards Novickis no 5. līdz 6. decembrim apmeklēja “Design and Reuse” organizēto konferenci un izstādi par silīcija intelektuālo īpašumu un tā pasaules aktualitātēm. Konferences laikā Rihards tikās ar tādu kompāniju pārstāvjiem, kā ARM, Intel, Synopsis, STMicroelectronics, Cadence, TSMC, CSEM u.c.


4-6.decembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošie pētnieki Modris Greitāns un Kaspars Ozols, kā arī Kiber-fizikālo sistēmu laboratorijas pētnieki Aleksandrs Ļevinskis un Krišjānis Nesenbergs un zinātniskais asistents Jānis Judvaitis piedalās “ICT 2018: Imagine Digital – Connect Europe” pasaukumā Vīnē, Austrijā. Pasākuma laikā tiek apmeklēti semināri par projekta Horizon 2020 Work Programme (2019 – 2020) īstenošanu, jomas tendencēm (AI, DIH, HPC, 5G, kiber-drošība u.c.), ka arī “F2F brokerage event” pasākums, kura ietvaros tiek izplatīti EDI sasniegti rezultāti zinātniskajā jomā, kā arī veiktas sarunas par Eiropas projektu iesniegšanas iespējam.


3.decembris

Institūtā viesojas Adžmānas Universitātes (Apvienotie Ārābu Emirāti) Inovāciju centra direktors Dr. Chuloh Jung un direktora vietnieks Mohamed Osman Baloola, lai iepazītos ar institūta darbību, tiktos ar vadību un parakstītu sadarbības memorandu.

Delegācijas viesošanās mērķis ir nodibināt attiecības un ielikt pamatus iespējamām nākotnes partnerībām ar Latvijas pētniecības organizācijām, inovāciju un tehnoloģiju pārneses centriem, kā arī jaunuzņēmumiem. Adžmānas Universitātes viesu centrālais fokuss ir informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, robotika un medicīna, kā arī iepazīšanās ar vietējo inovāciju ekosistēmu Digital Freedom Festival laikā. Delegācijas uzņemšanu Latvijā organizē LIAA.


29.novembris – 1.decembris

Izstāžu centrā Ķīpsalā Baltijas lielākajā metālapstrādes un mašīnbūves izstādē “Tech Industry 2018” www.techindustry.lv Institūts demonstrē adaptīvo robotu, kas izmantojot dažādus sensorus, datorredzi un dziļo mašīnmācīšanos spēj atpazīt un šķirot dažādus objektus, kā arī pielāgoties neplānotām situācijām mūsdienu dinamiskajos ražošanas apstākļos.

Gadīsim interesentus!


27-28.novembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Kaspars Ozols un zinātniskais asistents Jānis Ārents piedalās “Digital Innovation Hubs Annual Event” pasaukumā Varšavā, Polijā. Pasākuma laikā tiek apmeklētas prezentācijas, tīklošanās pasākumi un dažādas diskusiju sesijas, kas saistītas ar Digitāliem inovāciju centriem robotikas jomā. Pasākuma laikā tiek izplatīti EDI sasniegti rezultāti zinātniskajā jomā, kā arī veiktas sarunas par Eiropas projektu iesniegšanas iespējam.


26. novembris

Institūta telpās norisinās seminārs par industriālo procesu automaticāzijas tehnoloģijām. Seminārā tiek demonstrēts projekta “Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs” (Nr. 1.2.1.1/16/A/002) pētījumā Nr. 11 “Pētījums par datorredzes paņēmienu attīstību industrijas procesu norises automatizācijai” sasniegtais.

 

Pētījuma ietvaros tika izstrādāta rīku kopa industrijas procesu norises automatizācijai, izmantojot 2D un 3D datorredzi, kā arī informācijas apstrādi ar mašīnmācīšanās metodēm (neironu tīkli, “deep learning”) u.c. tehnoloģijām, lai nodrošinātu objektu detektēšanu un atpazīšanu. Risinājuma priekšrocība ir modulārā sistēmas komponenšu (sensori, kameras, stereo moduļi, robota manipulatori u.c.) arhitektūra, kas ļauj ar mazām izmaiņām, izmantot dažādu ražotāju un modeļu iekārtas. Sistēmas modularitāte tiek balstīta uz ROS (Robotu Operētājsistēmas) programmatūru. Sistēmas darbība aplūkojama šajā demonstrācijas video: https://www.youtube.com/watch?v=gmsn85Qk5WY.


19.-22. novembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošie pētnieki Modris Greitāns un Kaspars Ozols, un zinātniskais asistents Rihards Novickis piedalās “Workshop on Dual-Use Technologies for Autonomous Land Vehicles” un “European Forum for Electronic Components and Systems (EFECS) 2018” pasaukumos Lisabonā, Portugālē. Pasākumu laikā tiek apmeklēti semināri, kuros tiek stāstīts par jomas tendencēm un pēdējiem sasniegumiem Eiropā un pasaulē, kā arī par nākotnes projektu uzsaukumiem H2020, ECSEL, EUREKA, u.c. programmās. Papildus, tiek apmeklēts “Face2Face networking event” pasākums, kura ietvaros tiek izplatīti EDI sasniegti rezultāti zinātniskajā jomā, kā arī veiktas sarunas par Eiropas projektu iesniegšanas iespējam. Bez tam, pasākuma laikā EDI prezentē projekta idejas plakātu – EVISION: Embedded Vision Systems for Autonomy and Safety.


Latvijas simtgadē Institūtā tiek izgatavota

simtā precīza laika mērīšanas ierīce Event Timer A033

Institūtā ar notikumu laika mērīšanas pētījumiem nodarbojas jau kopš 1970-tajiem gadiem. Balstoties uz ļoti veiksmīgiem panākumiem šajā jomā, 1976.gadā tika dibināta Laika mērīšanas laboratorija, kuras vadītājs bija starptautisku atpazīstamību ieguvušais vadošais pētnieks Dr.habil.sc.comp. Jurijs Artjuhs. Kopš tā laika laboratorijā izstrādātās laika mērīšanas ierīces ir zināmas zinātniekiem visā pasaulē, kuri nodarbojas ar satelītu lāzerlokāciju. Pateicoties izciliem precizitātes un ātrdarbības parametriem, pasaulē zināmie Riga Event Timeri aizņēma gandrīz pusi no pasaules laika mērīšanas ierīces tirgus. Pēdējā modernākā versija Event Timer A033 tika izstrādāta 2003. gadā un kļuva tik populāra, ka Institūts 2011. gadā piedalījās spin-off kompānijas „Eventech” dibināšanā Event Timer A033-ET ražošanai un pārdošanai. Tas deva iespēju Institūta zinātniekiem atbrīvoties no rutinētiem darbiem un aizrauties ar metožu pilnveidošanu un pielāgošanu jauniem uzdevumiem, tādiem kā kosmisku aparātu būvniecība, informācijas un laika pārraide dziļā kosmosā, LIDAR un 3D sistēmas modernizācija. Event Timer A033-ET aizvien tiek uzlabots un Institūts nodrošina katras ierīces funkcionālos un kvalitātes parametrus. Uz šo brīdi ir nokomplektēta, eksperimentāli noskaņota un pārbaudīta ierīce ar seriālo numuru 100.


12-14. novembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Kaspars Ozols un zinātniskais asistents Rihards Novickis piedalās “Intelligent Motion Control Platform for Smart Mechatronic Systems” (I-MECH)” projekta tikšanās pasākumā Madridē, Spānijā. Projekta tikšanās pasākuma laikā tiek padziļināti diskutēts par sistēmu pamat-komponenšu izstrādi, kā arī tiek apspriesta un plānota dažādu tehnisko darba paku implementācija.


Sveicam Institūta zinātnisko direktoru MODRI GREITĀNU ar Eižena Āriņa balvas datorikā 2018 saņemšanu!

Modra Greitāna vadībā ir izstrādātas vairākas viedas sistēmas medicīnas, industrijas un transporta pielietojumiem, tai skaitā izstrādāts pirmā pašbraucošā auto Latvijā risinājums, kas atzīts par vienu no Latvijas zinātnes aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem.

Profesora Eižena Āriņa balvu datorikā pasniedz uzņēmums “Emergn”, Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības fonds. Balva tiek pasniegta par praktisko un teorētisko ieguldījumu IT jomā kā izstrādājot, tā ieviešot novatoriskus un sabiedrībai nozīmīgus IT risinājumus.


Sveicam mūsu kolēģi zinātnisko asistentu JĀNI ĀRENTU ar iegūto Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas, AS “Augstsprieguma tīkls”, SIA “Schneider Electric Latvija” un “Draka Keila Cables” AS studiju noslēguma darbu stipendiju!


19.-21.oktobris

Izstādes “Vide un enerģija 2018” ietvaros Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā aicinām apmeklēt Institūta stendu un iepazīties ar Institūta jaunumiem pašbraucošo auto jomā.

https://m.tvnet.lv/section/4252/6432298


18.oktobris

Elektronikas un datorzinātņu institūta zinātniskais direktors Modris Greitāns izvirzīts Eižena Āriņa balvai datorikā.

M.Greitāns vadījis un realizējis dažādu veidu zinātniski pētnieciskos projektus saistībā ar modernu signālu apstrādes metožu attīstīšanu un to pielietojumu, tostarp strādājis vairākos starptautiskos pētniecības projektos. Tāpat viņš ne tikai piesaista, bet arī sniedz iespēju attīstīties topošajiem zinātniekiem, jo vairāk nekā puse no kopumā 80 zinātnieku plašā kolektīva ir jaunieši ar nesen vai tikko iegūtu augstāko izglītību.

Viens no M.Greitāna vadībā gūto nozīmīgo pētniecisko sasniegumu piemēriem ir pirmā pašbraucošā auto Latvijā risinājums, kas atzīts par vienu no Latvijas zinātnes 2017.gada nozīmīgākajiem sasniegumiem.


11.-12.oktobris

Biznesa tehnoloģiju izstādes un konferences “RIGA COMM 2018” ietvaros Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā var klātienē satikties ar Institūta pētniekiem, kā arī iepazīties ar sasniegumiem nākotnes auto jomā un citiem jaunumiem.


11-12. oktobris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Kaspars Ozols un zinātniskais asistents Rihards Novickis piedalās “Programmable Systems for Intelligence in Automobiles” (PRYSTINE) projekta tikšanās pasākumā Vīnē, Austrijā. Pasākuma laikā EDI prezentēt paveikto pirmajos mēnešos, kā arī iepazīstina ar turpmākajiem darba plāniem pašbaucošā auto izstrādes jomā. Ar projekta partneriem tiek diskutēts par EDI piedāvāto demonstratoru, tā prasību un specifikāciju definēšanu, kā arī arhitektūras izveidi. Vairāk par projektu http://www.prystine.eu/


09.-11. oktobris

EDI pētnieki Roberts Kadiķis un Aleksandrs Ļevinskis piedalās mākslīgajam intelektam un augstas veiktspējas skaitļošanai veltītā konferencē “GPU Technology Conference” (GTC EU) Minhenē, Vācijā. Konferences laikā tiek popularizēti EDI sasniegumi dziļās apmācības (deep learning), datorredzes un pašbraucošo automašīnu jomās, kā arī tiek apzināti potenciālie partneri nākotnes projektiem minētajās jomās.


9-10. oktobris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas elektronikas inženieris Vitālijs Feščenko piedalās “Baltic Electronics Conference 2018” konferencē Tallinā, Igaunijā. Konferences laikā tiek prezentēts EDI zinātniskais raksts “Performance of Adaptive Filters for Predicting the Future Values of the Vehicle Sideslip Angle”, kas tiek izstrādāts 3Ccar projektā ietvaros.


8-10. oktobris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Kaspars Ozols un zinātniskais asistents Rihards Novickis piedalās “Integrated Components for Complexity Control in Affordable Electrified Cars (3Ccar)” projekta tikšanās un gala izvērtēšanas pasākumā Gracā, Austrijā. Pasākuma laikā Eiropas Komisijas pārstāvjiem tiek prezentēts un demonstrēts projektā paveiktais. Vairāk par projektu www.3Ccar.eu


08. – 11. oktobris

Institūta zinātniskais direktors un Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās “Trustworthy and Smart Actuation in IoT systems —ENACT” projekta partneru tikšanās pasākumā Barselonā, Spānijā. Pasākuma laikā M.Greitāns prezentē institūta līdzšinējo progresu projekta izpildē, apspriež esošos rezultātus un problēmas, kā arī plāno turpmākos projekta realizācijas posmus.


29.septembris

Latvijas Reģionu Televīzijas „Re:TV” veidotajā raidījumā “Latvijas stāsti simtgadei. Transports: no pirmajiem spēkratiem līdz bezpilota auto” var iepazīties ar Institūta aktivitātēm saistītām ar kooperatīvi un pašbraucošu auto tehnoloģiju attīstību.

https://www.youtube.com/watch?v=qnPy4sBL_CU


29.-30. septembris

Projekta Nr.1.2.1.1/16/A/002 (DIPA) ietvaros, Diskrēto signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Ričards Cacurs un zinātniskais asistents Jānis Ārents piedalās Robotu Operētājsistēmas (ROS) konferencē – ROSCon2018, Madridē Spānijā. Konferences laikā tiek apmeklētas prezentāciju sesijas, kurās tiek stāstīts par ROS 2 attīstību, dažādiem pielietojumu piemēriem, kuros tiek izmantots ROS. Konferences laikā tiek apmeklēts arī tīklošanās pasākums, kurā tiek stātstīts par DIPA projektu, un veidoti jauni kontakti sadarbības iespējām.


Baudi Zinātnieku nakts koncentrātu Teikā

Zinātnieku nakts ietvaros, 28. septembrī, Teikā esošie institūti – Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI), Latvijas Organiskās Sintēzes Institūts (OSI) un Latvijas Koksnes Ķīmijas Insitūts (KĶI) vērs durvis, lai iepazīstinātu interesentus ar savu darbu.

 

Elektronikas un datorzinātņu institūtā varēs uzzināt par viedajiem audumiem un apģērbiem, kas ir biometrija un iegultās sistēmas, attēlu apstrādes iespējām, viedajām transporta sistēmām, mākslīgo intelektu un citām tehnoloģijām un to, kā tās var ietekmēt Tavu dzīves kvalitāti.

 

Pasākumā būs arī:

 

 

  • Konkurss miniatūru pašbraucošo auto programmēšanā;

 

  • Fotoorientēšanās sadarbībā ar Latvijas Organiskās Sintēzes Institūtu un Latvijas Koksnes Ķīmijas Insitūtu – “Acīgais zinātnes draugs”;

 

  • Ieskats EDI vēsturē: eksponāti un stāsti;

 

  • Eiropas stūrītī varēs iepazīt EDI starptautiskos sadarbības projektus un to rezultātus;

 

  • Autonomās industriālās robota rokas demonstrācija;

 

 

Pasākumā varēs iepazīties arī ar kopāstrādāšanas darbnīcas MAKE RĪGA Hackerspace (atrodas institūtā telpās)pārstāvjiem un projektiem.

 

Pie institūta pieejama bezmaksas auto stāvvieta. Pasākuma laikā EDI teritorijā darbosies kafejnīca. Institūti apmeklētājus gaidīs 28. septembrī no plkst. 18.00 līdz 22:00.

 

Vairāk par aktivitātēm Teikā: http://info.edi.lv/zn2018

Zinātnieku nakts ir Eiropas līmeņa pasākums, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un muzejiem. Ar šo pasākumu Latvija iekļaujas to daudzo Eiropas valstu – Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kuras septembra nogalē organizē dažādus pasākumus vairāk nekā 250 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā skaidrotu zinātnes sasniegumus un ļautu ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

Vairāk par Eiropas Zinātnieku nakti visā Latvijā: www.zinatniekunakts.lv

Eiropas Zinātnieku nakts pasākumu programma tiek finansēta Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 projekta NIGHTLV-2018-2019 (granta līguma nr.819129) ietvaros.


24.-28.septembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas zinātniskais asistents Romāns Maļiks un zinātniskais asistents Rūdolfs Cīrulis Didkotā (Lielbritānijā) apmeklē „Europractice” iniciatīvas apmācību kursu „Introduction to Analogue and Mixed Signal IC Design”. Mācību laikā tiek dibināti kontakti ar citiem kursa dalībniekiem, lai turpmāk savstarpēji konsultētos par integrālo mikroshēmu projektēšanas jautājumiem. Mācību kursa beigās tiek iegūti attiecīgi sertifikāti un mācību materiāli par izieto kursu programmu.


28. septembris

Elektronikas un datorzinātņu institūtā viesojās trīs Huawei Helsinku pētniecības centra pārstāvji ar mērķi izveidot sadarbību pētniecībā. Tikšanās laikā viesiem tiek prezentēti EDI pētniecības virzieni un šī brīža aktivitātes tajos, nākotnes vīzija, kā arī attīstības stratēģija. Ekskursijas laikā pa institūta laboratorijām, viesiem tiek stāstīts par EDI pētniecību, demonstrētas vairākas izstrādes, kā arī diskutēts par potenciālos sadarbību.


24.-27. septembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Gatis Šūpols un biznesa konsultants Vents Riekstiņš apmeklē 21. Eiropas mikroviļņu nedēļas “The 21st European Microwave Week 2018” ietvaros notiekošo Eiropas mikroviļņu izstādi “European Microwave Exhibition”. Šī izstāde ir lielākā izstāde, kura veltīta mikroviļņu un radiofrekvenču tehnoloģiju jomai , nodrošinot:

 

* Vairāk kā 10 000 kvadrātmetru izstāžu zāles laukumu

 

*Aptuveni 4500 jomas galvenie apmeklētāji no visas pasaules

 

* No 1500 līdz 1700 konferenču delegāti

 

* Vairāk nekā 300 starptautisku izstāžu dalībnieku (ieskaitot Āziju un ASV, kā arī Eiropu)

Izstādes laikā tiek dibināti jauni kontakti ar industrijas ekspertiem un mikroviļņu tehnoloģiju izstrādātājiem. Veikta iepazīstināšana ar ERAF līdzfinansētā projekta „Ultra platjoslas impulsu radara sensors (UPIRS)” (Projekta Nr. KC-PI-2017/26) ietvaros attīstītās ultra platjoslas impulsu radara sensora tehnoloģijas priekšrocībām un tās priekšrocībām salīdzinājumā ar esošajiem risinājumiem tirgū. Kā arī notiek diskusijas par aktuālām jomas zinātnes un tehniskajām problēmām.


27. septembris

Institūta zinātniskais direktors, vadošais pētnieks Modris Greitāns, kopā ar diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošu pētnieku Kasparu Ozolu un ķiberfizikālo sistēmu laboratorijas pētnieku Aleksandru Ļevinsku piedalās “5GTechritory” konferencē kas norisinās Rīgā. Konferences laikā tiek popularizēti EDI sasniegumi ICT jomā. “Smart mobility” plenāra sesijā tika atzīmēts par EDI iesisti HORIZON2020 AUTODRIVE projektā, un tām sagaidāmiem rezultātiem kas varētu ietekmēt nākotnes mobilitāti.


19.-20. septembris

EDI telpās tiek organizēta starptatiskā projekta “Frictionless Energy Efficient Convergent Wearables For Healthcare and Lifestyle Applications (CONVERGENCE)” https://convergence-era.org/ partneru tikšanās, kurā tiek apspriests projekta progress. Institūta pārstāvji prezentē sasniegtos rezultātus fizisko aktivitāšu sensoru sistēmas izstrādē. Institūtu pārstāv insitūta darbinieki: Modris Grietāns, Ričards Cacurs, Juris Ormanis, Artis Rozentāls un Kaspars Ozols.


11-15. septembris

Diskrētās signālu apstrādes biznesa konsultants Kristiāns Karlsons Pekinā (Ķīnā) tiekas ar Ķīnas akseleratoru: Plug and Play Tech Center China Ventures un SinnoLabs pārstāvjiem, Vanke akseleratora pārstāvjiem un Proteus Growth vadošo partneri William Paul, piedalās start-up konferencē „ICI Annual Conference” un apmeklētu starptautisku tehnoloģijas konferenci „She Loves Tech”, kuras laikā tiekas ar potenciālajiem investoriem.


11-12. septembris

Elektronikas un datorzinātņu institūta zinātniskais asistents, Rihards Novickis, piedalās projekta “Integrated Components for Complexity Control in affordable electrified cars (3Ccar)” projekta rezultātu apkopošanas pasākumā Vīnē, Austrijā.


6.septembris

Japānas Arējās tirdzniecības veicināšanas organizācijas JETRO vizītes ietvaros, kuru Latvijā organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), Institūtā viesojas Japānas uzņēmēju delegācija. Pasākuma ietvaros viesi tiek iepazīstināti ar Institūtā īstenotajiem pētījumiem un apspriestas nākotnes sadarbības iespējas.


5-6. septembris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Kaspars Ozols un zinātniskais asistents Niklāvs Barkovskis piedalās “Intelligent Motion Control Platform for Smart Mechatronic Systems” (I-MECH) projekta tikšanās un izvērtēšanas pasākumā Briselē, Beļģijā. Pasākuma laikā Eiropas Komisijas pārstāvjiem tiek prezentēts projekta pirmajā gadā paveiktais, kā arī plānotas turpmākās aktivitātes. EDI (kā darba paketes vadītājs) prezentē instrumentācijas līmeņa tehnisko darba paketi. Vairāk par projektu www.i-mech.eu un šajā video: https://www.youtube.com/watch?v=NYl_rTPOp2Y

 


24. jūlijs

Otrdien, 24. jūlijā, plkst.10:00, Elektronikas un datorzinātņu institūtā “A” auditorijā, Dzērbenes ielā 14, notiks seminārs par Matlab un SolidWorks programmatūru. Aicināti visi, kuriem nākotnē varētu rasties nepieciešamība lietot šo programmatūru, vai kuri jau to lieto un varbūt vēlas uzzināt ko jaunu.


16.-19.jūlijs

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas zinātniskais asistents Aleksandrs Ļevinskis piedalās projekta “AutoDrive” (Advancing fail-aware, fail-safe, and fail-operational electronic components, systems, and architectures for fully automated driving to make future mobility safer, affordable, and end-user acceptable) pārskata pasākumā Minhenē, Vācijā. Pasaukuma gaitā “AutoDrive” projekta pirmā gada rezultāti tiek prezentēti Eiropas Komisijas ekspertiem – Karlheinz Topp (Ext. Bosch, Germany) un Thomas Harder (European Center for Power Electronics e.V.). no kuriem tiek saņemta atgriezeniskā saite par projektu īstenošanu, kā arī citi ieteikumi. Pasākumā laikā arī tiek apspriesta un plānota projekta turpmākā realizācija.


26.-27.jūnijs

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas zinātniskais asistents Aleksandrs Ļevinskis piedalās “AutoDrive” (Advancing fail-aware, fail-safe, and fail-operational electronic components, systems, and architectures for fully automated driving to make future mobility safer, affordable, and end-user acceptable) projekta pārskata sagatavošanas pasākumā Viļņā, Lieutuvā. Pasakuma mērķis ir sagatavošanas darbi ikgadējam Eiropas ​Komisijas pārskatam. Pasākuma laikā tiek apspriesta un plānota arī projekta turpmākā īstenošana.


19. jūnijs

Institūta zinātniskais direktors, vadošais pētnieks Modris Greitāns ar referātu “Viedu iegultu kooperatīvu sistēmu tehnoloģiju attīstība un to pielietojums” uzstājas IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā inženierzinātņu un tehnoloģijas sekcijā.

Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, no 18.-20. jūnijam Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīgā norisinās nozīmīgs notikums Latvijas zinātnes dzīvē – IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress.

Kongresa mērķis ir savest kopā Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātniekus un viņu draugus no visas pasaules, lai piedāvātu risinājumus Latvijas attīstībai un veicinātu ilgtermiņa sadarbību.


18. jūnijs

Sveicam kolēģus elektronikas inženierus Danielu Jāni Justu, Romānu Maļiku un Tomu Stūrmani ar maģistra grāda iegūšanu!

Sveicam kolēģus informātikas/elektronikas tehniķus Andi Bizunu un Didzi Lapsu ar bakalaura grāda iegūšanu!


14. jūnijs

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Kaspars Ozols piedalās Inteliģento transporta sistēmu forumā, Rīgā, Latvijā. Forumā tiek diskutēti attīstības scenāriji C-ITS (cooperative intelligent transport systems) risinājumiem Baltijas valstīs, kā arī saprasti izaicinājumus un problēmas kā publiskajā, tā privātajā sektorā.


12.jūnijs

Elektronikas un datorzinātņu institūtā ar prezentāciju uzstājas vecākais TNO pētniecisās institūcijas konsultants pašbraucošo automobiļu jomā Svens Jansens. Prezentācijā tiek stāstīts par TNO un tā aktivitātēm pašbraucošo un kooperatīvo automobiļu jomā kā arī par AUTOPILOT projekta mērķiem un aktivitātēm. Vairāk par projektu: http://autopilot-project.eu


11.jūnijs

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Kaspars Ozols, kā arī Kiber-fizikālo sistēmu laboratorijas zinātniskie asistenti Ingars Ribners un Aleksandrs Ļevinskis piedalījās seminārā “Get connected! Seminar on smart mobility and sustainable logistics”, kuru rīko Nīderlandes Karalistes vēstniecība Latvijā, Rīgas Brīvosta sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Connekt.

Semināru atklāja Latvijas Satiksmes ministrs Uldis Augulis un Nīderlandes karalistes Infrastruktūras un ūdenssaimniecības vice ministrs Mark Frequin. Seminārā tika runāts par Rīgas un Roterdamas ostu attīstību un sadarbību, par inovatīvu risinājumu pielietojumu transporta un loģistikas nozares attīstībā.

Pasākuma laikā Viņa majestātei Nīderlandes karalim Willem-Alexander un citiem pasākuma viesiem, EDI pētnieks Kaspars Ozols un asistents Aleksands Ļevinskis sadarbībā ar TNO pētniecības centra pārstāvi Svenu Jansenu (Nīderlande) demonstrēja EDI izstrādātās tehnoloģijas pašbraucošiem automobiļiem uz demonstrācijas automobiļa. Viesi tika iepazīstināti arī ar EDI šī brīža aktuālajiem starptautiskajiem projektiem viedās mobilitātes jomā: 3Ccar, Autodrive un Prystine.

Savukārt, EDI zinātniskais direktors Modris Greitāns un asistents Ingars Ribners sarunā ar Viņa majestāti Nīderlandes karali Willem-Alexander diskutēja par pētniecības jautājumiem, kurā piedalījās arī TNO pārstāve Nicolien Hendrickx un Qix pārstāvis Gabi Kool. Tika spriests par pētniecības rezultātu potenciālu, TNO kā piemēru Latvijai kā veidot pētniecības un tehnoloģiju organizāciju, kā arī citas jaunāko tehnoloģisko sasniegumu aktualitātes.


1.jūnijs

Institūta zinātniskais direktors, vadošais pētnieks Modris Greitāns un diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols piedalās Dizaina darbnīcā stratēģisko projektu identificēšanai viedās pilsētas tehnoloģiju jomā! Darbnīcas mērķis ir identificēt nacionālās nozīmes stratēģiskos projektus, lai tos tālāk attīstītu un virzītu Eiropas Savienības līmeņa investīciju (Horizon 2020) piesaistei pēc 2020.gada.


31.maijs

Sveicam mūsu kolēģi – zinātnisko asistentu JĀNI ĀRENTU ar izcili aizstāvēto maģistra darbu un maģistra grāda iegūšanu!


30. maijs

“Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas zinātniskais asistents Aleksandrs Ļevinskis piedalās “Programmable Systems for Intelligence in Automobiles” (PRYSTINE) projekta atklāšanas tikšanās pasākumā Minhenē, Vācijā. Pasākuma laikā tiek apspriesta un plānota projekta realizācija.


23. maijs

Elektronikas un datorzinātņu institūts uzsāk jaunu tradīciju “EDI diena” – pasākumu, kurā var iepazīties ar institūta zinātniskajām aktualitātēm, parunāt ar mūsu pētniekiem un kopīgi kalt sadarbību zinātnes, inovāciju un komercializācijas jomās.

Pasākumā ir iespēja dzirdēt prezentācijas par institūtu un tā projektiem, aplūkot demonstrācijas un institūta laboratorijas.

Pasākuma video pieejams šeit:

https://www.youtube.com/watch?v=OYXLZOXsju4&t=1868s

 


Sveicam mūsu kolēģi

Dr.sc.ing. Robertu Kadiķi

ar doktora grāda iegūšanu!

2018. gada 19.aprīlī RTU notika promocijas padomes atklātā sēde RTU P-08, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai elektronikas nozarē aizstāvēja ROBERTS KADIĶIS par tēmu Efektīvas metodes kustīgu objektu atklāšanai un raksturošanai video. Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un interneta vietnē www.rtu.lv


23.aprīlis

Pirmdien, 23.aprīlī, plkst. 10:00 Latvijas Radio 1 raidījumā “Zināmais nezināmajā” saruna ar EDI vadošo pētnieku, zinātnisko direktoru Modri Greitānu par Institūtā veiktajiem biomedicīnas pētījumiem.


10. – 13. aprīlis

Zinātniskais asistents Rihards Novickis ar prezentāciju par publikāciju “FPGA Master-Based on Chip Communications Architecture for Cyclone V SoC Running Linux (Autori: Rihards Novickis, Modris Greitāns)” uzstājas starptautiskā konferencē CoDIT2018 (International Conference on Control, Decision and Information Technologies) Grieķijā, Saloniki.


9. – 11. aprīlis

Institūta zinātniskais direktors un vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās Apvārsnis2020 projekta “Trustworthy and Smart Actuation in IoT systems —ENACT” partneru tikšanās pasākumā Madridē, Spānijā. Pasākuma laikā tiek apspriesta nodevuma, kas saistīts ar prasību definēšanu projektā veidojamiem nākotnes lietu interneta risinājumu lietojuma demonstrējumiem. Institūts ir iesaistīts inteliģento transporta sistēmu lietojuma demonstrējumā.


06.aprīlis

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols kopā ar pārstāvjiem no LMT Ingmāru Pūķi un Artūru Lindenbergu piedalās Somijas Transporta drošības aģentūras rīkotajā tikšanās pasākumā Helsinkos, lai ar potenciāliem sadarbības partneriem no Somijas – Vediafi, Dynniq Finland un VTT, apspriestu progresu un sadarbības iespējas viedo transporta sistēmu jomā.


26.marts

Mūžībā aizgājusi ilggadēja Institūta darbiniece,pirmā Latvijas programmētāja

Dr. sc. comp. Ilze Irēna Ilziņa

Ilze Irēna Ilziņa 1957.g. absolvējusi LU Fizikas-matemātikas fakultāti, matemātiķe. Institūtā strādājusi kopš tā dibināšanas dienas līdz aiziešanai pensijā, t.i. vairāk kā 40 gadus. Viss viņas darbs veltīts skaitļošanas tehnikas matemātiskā nodrošinājuma un programmatūras izstrādei. Viņa ir bijusi vadītāja informācijas apstrādes nodaļai, sistēmas matemātiskā nodrošinājuma nodaļai, interaktīvo skaitļošanas metožu un procesu laboratorijai, vadošā zinātniskā līdzstrādniece. Ieguvusi tehnisko zinātņu kandidātes grādu 1968.g., zinātņu doktores (Dr.sc.comp.) – 1992.g. Vairāk kā 25 zinātnisko publikāciju autore un līdzautore. Aktīvi piedalījusies LZA Terminoloģijas komisijas darbā, izstrādājot latviskos terminus IT jomā, bijusi arī Institūta zinātniskā sekretāre.

Institūts izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem…

Atvadīšanās notiks piektdien, 6.aprīlī, plkst. 15:00 Krematorijā.


Mūžībā aizgājis Institūta ilggadējs darbinieks ALEKSANDRS VERŠIŅINS 07.10.1957 – 26.03.2018. Atvadīšanās Jaunciema kapos 5.aprīlī 11:00

Institūts izsaka visdziļāko līdzjūtību

piederīgajiem…


26.marts

Plkst.14:00 Institūta “A” auditorijā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā notiek seminārs par ERAF projektu „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)” Nr.1.1.1.1/16/A/174 un tajā iegūtajiem rezultātiem.

Semināra programma


22.marts

Institūta vadošais pētnieks, zinātniskais direktors Modris Greitāns kā paneļdiskusijas „Nākotnes būve nākotnes pilsētā” eksperts piedalās konferencē „Lattelecom Open City”.

Diskusijas temati:

  • Viedās pilsētbūves, būvniecības nosacījumi nākotnē;

  • Automatizācija un attālināta piekļuve vadības sistēmām;

  • Inžerniertehniskie risinājumi viedā pilsētvidē;

  • Pilsētas infrastruktūras pārvaldes risinājumi;

  • Energoefektivitāte kā obligāta, pašsaprotama prasība


6.-8. marts

Kiberfizikālo sistēmu laboratorijas zinātniskie asistenti Aleksandrs Ļevinskis un Ingars Ribners piedalās ETSI inteliģentajām transporta sistēmām veltītā seminārā kas notiek Berlīnē (Vācijā). Pasaukuma ietvaros plānots iepazīties ar jaunumiem ITS standartizācijas jomā, veikt pārrunas un diskusijas par tālāko standarta attīstību, nodibināt kontaktus ar jomas esošiem specialistiem.


6.-7. marts

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols un asistents Rihards Novickis piedalās starptautiskajā pasākumā “ECSEL forum 2018” Varšavā, Polijā. Pasākuma laikā, popularizējot institūta tēlu, tiek prezentēti sasniegtie zinātniskie rezultāti un kompetences. Pasākuma laikā tiek meklēti un veidoti jauni, starptautiski sadarbības kontakti un partneri jaunu projektu pieteikumu veidošanai.


22. februāris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas pētnieks Kaspars Ozols piedalās Otrajā mašīnbūves un metālapstrādes biznesa forumā Jelgavā, Latvijā, kur kā ielūgtais viesis paneļdiskusijā “Izglītības atbalsts nozarēm, inovācijām un jaunu produktu attīstīšanai” uzstājas ar prezentāciju “EDI sadarbība ar uzņēmumiem viedās ražošanas jomā “. Vairāk informācijas par pasākumu: http://mechanical.liaa.gov.lv/lv/


19.-22.februāris

Pētnieks Rolands Šāvelis un zinātniskais asistents Niklāvs Barkovskis piedalās projekta I-MECH (Intelligent Motion Control Platform for Smart Mechatronic Systems) pasākumā, kur ar tādiem partneriem kā Philips, NXP Semiconductors, u.c. apspriež EDI inerciālo bezvadu sensoru uzstādīšanu industriālajās iekārtās. Tiek apspriestas projekta realizācijas detaļas un idejas saistībā ar turpmāko izpildes plānu.


16.februāris

Plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā, Dabas mājā notiek 2017. gada ievērojamāko zinātnes sasniegumu autoru un autoru kolektīvu apbalvošanas ceremonija. Pērn decembrī Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) nosauca nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē.

LZA prezidenta atzinību saņem Institūta pētnieku komanda – LZA korespondētājloceklis Modris Greitāns, Mg.sc.comp. Ingars Ribners, Mg.sc.ing. Aleksandrs Ļevinskis, Mg.sc.comp. Nauris Dorbe, Mg.sc.comp. Krišjānis Nesenbergs.

Institūtā radīts un aprobēts universāls bezpilota auto vadības risinājums un algoritmi transportlīdzekļu autonomai un kooperatīvajai braukšanai, ar ko Latvijā jau aprīkoti vairāki auto. Ar vienu no šiem auto Latvija izcīnīja iespēju būt starp 11 komandām no visas pasaules, kas piedalījās kooperatīvās braukšanas izaicinājumā Grand Cooperative Driving Challenge 2016 Nīderlandē. Pirmie bezpilota auto braucieni Latvijā tika veikti 2017. gadā bijušajā Rumbulas lidlaukā un Biķernieku kompleksajā sporta bāzē. Šobrīd darbs pie bezpilota auto risinājumiem tiek turpināts, Institūtam sadarbojoties ar LMT, CSDD un Singapūras jaunuzņēmumu „Pilot Automotive Labs”, lai bezpilota auto Latvijā kļūtu par ikdienu. Pateicoties šim sasniegumam Institūts ir uzsācis arī ES pētniecības programmas Apvārsnis2020 projektus partnerībā ar tādiem autoražošanas milžiem kā Daimler, BMW, Scania u.c.

Foto- Jānis Brencis


9.februāris

Pasākuma TechChill (https://www.techchill.co) ārzemju medijiem ietvaros notiek Institūtā izstrādāto bezpilota auto algoritmu demonstrācija. Pasākuma organizātors Latvijas Mobilais Telefons.


6. -7. februāris

Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns un pētnieks Kaspars Ozols piedalās starptautiskajā pasākumā “ARTEMIS Brokerage Event 2018” Berlīnē, Vācijā. Pasākuma laikā, popularizējot institūta tēlu, tiek prezentēti sasniegtie zinātniskie rezultāti un kompetences. Pasākuma laikā tiek meklēti un veidoti jauni, starptautiski sadarbības kontakti un partneri jaunu projektu pieteikumu veidošanai.


24.janvāris

Jaunākajā žurnālā “ir” raksts – intervija ar Institūta zinātnisko direktoru, vadošo pētnieku Modri Greitānu, pētnieku Krišjāni Nesenbergu un asistentu Ingaru Ribneru “Latvijas zinātnieki rada mākslīgā intelekta risinājumu, kas jebkurai automašīnai ļauj kļūt gudrai un braukt bez cilvēka palīdzības. Lai to panāktu, mašīna jātrenē un jāskolo gluži kā cilvēks”.


16. – 18.janvāris

Institūta zinātniskais direktors un Diskrētās signālu apstrādes laboratorijas vadošais pētnieks Modris Greitāns piedalās “Trustworthy and Smart Actuation in IoT systems —ENACT” projekta atklāšanas tikšanās pasākumā Oslo, Norvēģijā. Pasākuma laikā tiek apspriesta un plānota projekta realizācija.


12.janvāris

Institūta vadošais pētnieks, zinātniskais direktors Modris Greitāns ar pitch prezentāciju par Institūta sadarbības piedāvājumiem jaunuzņēmumiem piedalās pirmajā Latvijas Start-up kopienas forumā, kas notiek Teikā, koprades vietā Teikums un kuru rīko Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Labs of Latvia informatīvo atbalstu.

Labs of Latvia ir neitrāla platforma, kas radīta, lai apvienotu Latvijas startup kopienu. Labs of Latvia apkopo un nodrošina pasaulei