2023. gada 22. novembrī plkst.10.00 notiks Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta  Nr.1.1.1.1/21/A/040 “Uz tālizpēti balstīta meža riska faktoru uzraudzības sistēma (ForestRisk)” tiešsaistes seminārs par projektā iegūtajiem rezultātiem.

Projekts veltīts jaunu tehnoloģiju izstrādei meža stresa faktoru novērtēšanai, uzraudzībai un brīdināšanai par meža riskiem, balstoties uz brīvi pieejamu satelītu datu un mērķtiecīgi ar droniem iegūtu tālizpētes datu apstrādi.

Projektu realizē Elektronikas un datorzinātņu institūts sadarbībā (EDI) ar  Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” (SILAVA)  un SIA “Baltic Satellite Service” (BSS).

Semināra programma:

10:00 – 10:20 “ForestRisk projekta galvenie rezultāti.” Ints Mednieks, EDI.

10:20 – 10:40  “Mitro teritoriju noteikšana mežā, izmantojot Sentinel-1 laika rindas.” Andrejs Grišanovs, BSS.

10:40 – 11:00 “Bojātu koku vainagu noteikšana, izmantojot drona datus.” Linda Gulbe, EDI.

11:00 – 11:20  “Dronu datos balstītas bojājumu detektēšanas algoritmu pārbaudes rezultāti.” Jānis Donis, SILAVA.

11:20 – 11:40 „ Mizgraužu bojājumu detektēšanas rezultāti no Sentinel-2 datiem.” Grigorijs Goldbergs, EDI.

11:40 – 12:00 “Virszemes, pazemes, stumbra, zaru un celmu biomasas prognozēšana, izmantojot ALS datus un mašīnmācīšanās algoritmus.” Jānis Ivanovs, SILAVA.

Reģistrācija semināram:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen0HiMYie6MLQM0vS5ybvYp6rBuMByFJip-MVLH_5vgsMsdw/viewform

Reģistrētiem dalībniekiem tiks izsūtīta saite dalībai seminārā.