2020.gada 27.februāri plkst.10:00, “A” auditorijā, Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā notiks seminārs par ERAF projektu „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)” Nr.1.1.1.1/16/A/174 un tajā iegūtajiem rezultātiem.

Programma:

  1. Mednieks ”DaLaS projekts, sadarbība ar JUNO”
  2. Buls „Projekta ietvaros izstrādātā aparatūra, laboratorijas eksperimentu rezultāti”
  3. Buraks „White Rabbit tīkla sinhronizācijas monitorēšanas risinājums JUNO projektam”
  4. Kalinovskis „Precīzā taimera modernizācija laika sinhronizācijas uzdevumiem”
  5. Noslēguma diskusija.

Vairāk par projektu: https://www.edi.lv/projects/laika-sinhronizacija-ar-augstu-precizitati-sadalitai-zinatnisku-merijumu-sistemai-dalas/