„Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)”.

Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/174.

Projekta zinātniskais vadītājs Dr.comp. Ints Mednieks (ints.mednieks@edi.lv).

Projekta mērķis ir radīt precīzā laika uzturēšanas sistēmas zinātniskiem mērījumiem, kurus veic, izmantojot telpā sadalītu mēraparatūru, kas atsevišķos gadījumos var atrasties dažādās vietās uz Zemes. Atšķirībā no pieejamajiem precīzā laika servisiem, piedāvātās sistēmas nodrošinās mērījumu piesaisti laika skalai ar augstāku precizitāti. Šādas sistēmas izmantos Elektronikas un datorzinātņu institūta iestrādes taimeru jomā, kuri nodrošina laika intervālu mērīšanas precizitāti dažu pikosekunžu robežās un tiek izmantoti starptautiskās satelītu lāzerlokācijas stacijās ILRS ietvaros (skat. http://ilrs.gsfc.nasa.gov/).

Projekta ietvaros tiks īstenoti fundamentāli pētījumi daudzfunkcionālas laika sinhronizācijas sistēmas, laika un takts izplatīšanas sistēmas, tīklā saistītu mēraparatūras sistēmu pulksteņa regulēšanas vajadzībām. Projekts ļaus Latvijas zinātniekiem iesaistīties Jiangmenas pazemes neitrīno observatorijas radīšanā (skat.https://en.wikipedia.org/wiki/Jiangmen_Underground_Neutrino_Observatory).

Projekta izpildes termiņš: 2017.gada 1.marts – 2020.gada 29.februāris.
Projekta kopējais finansējums: 517036 EUR, no tā ERAF finansējums 439481 EUR.


Projekta aktivitātes

20.-21.aprīlis

EDI pētnieks Vadims Vedins un vadošais pētnieks Ints Mednieks piedalījās seminārā “JUNO Electronics Workshop 2017” Padujā, Itālijā, lai iepazītos ar elektronisko apakšsistēmu izstrādes stāvokli JUNO (http://juno.ihep.cas.cn/ ) projektā un pārrunātu sadarbību laika sinhronizācijas sistēmas izstrādāšanā šim projektam.

25.04.2017.g. iesniegts ERAF līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)”. Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/174 Maksājuma pieprasījums (MP1)  par 1.pārskata periodu no 22.07.2016.g līdz 01.03.2017.g.

20.06.2017.g. iesniegts ERAF līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)”. Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/174 Maksājuma pieprasījums (MP2)  par 2.pārskata periodu no 01.03.2017.g līdz 31.05.2017.g.

17-21. jūlijs 2017.g.

No 17. līdz 21. jūlijam pētnieks Vadims Vedins piedalījās JUNO projekta sadarbības organizācijas pasākumā Pekinā, Augstas enerģijas fizikas institūtā un prezentēja EDI sadarbības piedāvājumu. Institūts piedāvā risināt JUNO mēraparatūras sinhronizācijas jautājumus, balstoties uz savu augstas precizitātes laika intervālu mērīšanas tehnoloģiju.

Balstoties uz šo piedāvājumu, JUNO Institucionālā valde ir pieņēmusi EDI pilntiesīgas sadarbības organizācijas statusā (skat. informāciju lapā http://juno.ihep.ac.cn/collaboration.php).

JUNO (Jiangmen Underground Neutrino Observatory (skat. http://juno.ihep.cas.cn/) ir Ķīnas iniciēts starptautisks projekts neitrīno pētīšanas observatorijas izveidei. Tajā piedalās 72 vadošās elementārdaļiņu fizikas pētniecības organizācijas no visas pasaules. EDI izstrādās specializētus notikumu laika mērītājus, kas JUNO projektā ļaus precīzi fiksēt notikumu laiku UTC (koordinētās laika skalas) sistēmā.

31.08.2017.g. Pabeigta takts izplatīšanas sistēmas izstrāde telpā sadalītiem reģistratoriem. Sistēmas darbības principi, tehniskā realizācija un parametri aprakstīti Tehniskajā specifikācijā (TS14.pdf). Tā satur centrālo takts izplatīšanas moduli (Central Clock Distribution Unit- CCDU), kurš saņem laika informāciju no ārējas laika un frekvences standarta iekārtas. Izgatavotais CCDU moduļa prototips parādīts attēlā zemāk.

Central Clock Distribution Unit (CCDU)

Photo of the CCDU

15.09.2017.g. iesniegts ERAF līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)”. Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/174 Maksājuma pieprasījums (MP3)  par 3.pārskata periodu no 01.06.2017.g līdz 31.08.2017.g.

21.11.2017.g. iesniegts ERAF līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)”. Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/174 Maksājuma pieprasījums (MP4)  par 4.pārskata periodu no 01.09.2017.g līdz 31.10.2017.g.

19.12.2017.g. iesniegts ERAF līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)”. Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/174 Maksājuma pieprasījums (MP5)  par 5.pārskata periodu no 01.11.2017.g līdz 30.11.2017.g.

20.03.2018.g. iesniegts ERAF līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)”. Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/174 Maksājuma pieprasījums (MP6)  par 6.pārskata periodu no 01.12.2017.g līdz 28.02.2018.g.

2018. gada 26.martā plkst.14:00, “A” auditorijā, Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā notiks seminārs par ERAF projektu „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)” Nr.1.1.1.1/16/A/174 un tajā iegūtajiem rezultātiem. Semināra programma

Semināra prezentācijas:

 1. I.Mednieks. „Projekts DaLaS un Elektronikas un datorzinātņu institūta iesaistīšanās neitrīno observatorijas JUNO radīšanā”.
 2. J.Buls. „Notikumu laika noteikšanas metodes laika skalas sinhronizācijai tīkla sistēmās”.
 3. V.Vedins. „Jauni precīzā laika risinājumi un to izmantošana JUNO projektā”.

21.05.2018.g. iesniegts ERAF līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)”. Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/174 Maksājuma pieprasījums (MP7)  par 7.pārskata periodu no 01.03.2018.g līdz 30.04.2018.g.

8.06.2018.g. Sagatavota publikācija: “Specific Signal Representation for Transmission and Processing based on Precise Event Timing” un iesniegta konferencei BEC-2018 (Tallina, Igaunīja)

20.09.2018.g. iesniegts ERAF līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)”. Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/174 Maksājuma pieprasījums (MP8)  par 8.pārskata periodu no 01.05.2018.g līdz 31.08.2018.g.

1.10.2018. iesniegta ERAF līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)” atskaite par projekta īstenošanas progresu zinātniskās kvalitātes un sociālekonomiskās ietekmes izvērtēšanai vidusposmā angļu valodā.

19.12.2018.g. iesniegts ERAF līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)”. Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/174 Maksājuma pieprasījums (MP9)  par 9.pārskata periodu no 01.09.2018.g līdz 30.11.2018.g.

30.01.2019.g. iesniegts ERAF līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)”. Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/174 Maksājuma pieprasījums (MP10)  par 10.pārskata periodu no 01.12.2018.g līdz 31.12.2018.g.

11-12.aprīlis 2019.g. EDI Kosmosa tehnoloģiju laboratorijas zinātnieki V.Kurtenoks un I.Mednieks piedalījās seminārā  JUNO Electronics Workshop Romā, kur prezentēja laboratorijā izstrādāto taimeri JUNO projekta vajadzībām un vienojās par sadarbību šī taimera integrēšanā JUNO pazemes neitrīno observatorijā (Jiangmen Underground Neutrino Observatory, skat. http://juno.ihep.cas.cn/).

2019. gada 29.aprīlī plkst.14:00, “A” auditorijā, Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā notiks seminārs par ERAF projektu „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)” Nr.1.1.1.1/16/A/174 un tajā iegūtajiem rezultātiem. Semināra programma.

Semināra prezentācijas:

J.Buls. „Taimera izstrāde JUNO projekta vajadzībām un tā parametru novērtēšana”.

I.Mednieks. „JUNO projekta stāvoklis un EDI taimera integrēšana JUNO aparatūrā”.

17.06.2019.g. iesniegts ERAF līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)”. Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/174 Maksājuma pieprasījums (MP11)  par 11.pārskata periodu no 01.01.2019.g līdz 31.05.2019.g.

17.09.2019.g. iesniegts ERAF līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)”. Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/174 Maksājuma pieprasījums (MP12)  par 12.pārskata periodu no 01.06.2019.g līdz 31.08.2019.g.

19.12.2019.g. iesniegts ERAF līdzfinansētā projekta „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)”. Vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) Nr.1.1.1.1/16/A/174 Maksājuma pieprasījums (MP13)  par 13.pārskata periodu no 01.09.2019.g līdz 30.11.2019.g.

2020.gada 27.februāri plkst.10:00, “A” auditorijā, Elektronikas un datorzinātņu institūtā, Dzērbenes ielā 14, Rīgā notika seminārs par ERAF projektu „Laika sinhronizācija ar augstu precizitāti sadalītai zinātnisku mērījumu sistēmai (DaLaS)” Nr.1.1.1.1/16/A/174 un tajā iegūtajiem rezultātiem.

Programma:

 1. I.Mednieks ”DaLaS projekts, sadarbība ar JUNO”
 2. J.Buls „Projekta ietvaros izstrādātā aparatūra, laboratorijas eksperimentu rezultāti”
 3. I.Buraks „White Rabbit tīkla sinhronizācijas monitorēšanas risinājums JUNO projektam”
 4. A.Kalinovskis „Precīzā taimera modernizācija laika sinhronizācijas uzdevumiem”
 5. Noslēguma diskusija.

 

Publikācijas

Ints Mednieks, Ivars Bilinskis and Eugene Boole “Specific Signal Representation for Transmission and Processing based on Precise Event Timing”, 16th Biennial Baltic Electronics Conference (BEC2018), Oct 8, 2018 – Oct 10, 2018 Tallinn, Estonia. DOI: 10.1109/BEC.2018.8600979 https://ieeexplore.ieee.org/document/8600979

A. S. Rybakov “Sampling and Estimating the Waveform of Analog Signals Based on Precision Event Timing” Automatic Control and Computer Sciences, March 2019, Volume 53, Issue 2, pp 107–115. DOI https://doi.org/10.3103/S0146411619020056

V.Kurtenok, V.Vedin, E.Boole, V.Bespal’ko „UNIVERSAL TIME ASSOCIATED TIME-STAMPING MODULE” , IX INTERNATIONAL  SYMPOSIUM, Reports of the international symposium „Metrology of Time and Space”, pp.134-144, 12-14 sept.  2018. ” Russia, Mendeleevo

Vladimir Bespal’ko, Igor Burak, Alexander Rybakov. “Testing pulse timing devices using arbitrary function generators” ” Automatic Control and Computer Sciences volume 54, pages 466–473(2020). https://link.springer.com/article/10.3103/S0146411620050041  https://doi.org/10.3103/S0146411620050041 Published: 16 November 2020

Patents

LR patents Nr. 15284 A, „ NOTIKUMA TAIMERIS AR SISTEMĀTISKĀS TAIMĒŠANAS KĻŪDAS STABILIZĀCIJU/EVENT TIME-TAGGING DEVICE WITH STABILIZATION OF SYSTEMATIC ERROR ”. Izgudrotāji: Vladimirs BESPAĻKO (LV), Jevgeņijs BULS (LV), Igors BURAKS (LV),Vadims VEDINS (LV). Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts, publicēts oficiālajā izdevumā 20.11.2017.g.

LR patents Nr. 15326 A „Analogu signālu paātrināta pārraides metode ar impulsa platuma modulāciju un demodulāciju ar sekojošu filtrēšanu,  balstītu uz  impulsu platuma-fāzes pārveidojumiem / Method for fast transmission of analog signal using pulse-width modulation and demodulation with following signal filtering based on pulse width-to-phase angle transform”. Izgudrotāji: Vladimirs BESPAĻKO (LV), Ivars Biļinskis, Jevgeņijs BULS (LV), Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts, publicēts oficiālajā izdevumā 20.04.2018.g.

LR patents Nr. 15560  ” Metode laika atzīmju formēšanas precizītātes novērtēšanai”. Izgudrotājs: Vladimirs Bespaļko, Igors Buraks, Aleksandrs Kalinovskis, Kalvis Salmiņš. Īpašnieks: Elektronikas un datorzinātņu institūts, publicēts oficiālajā izdevumā 20.03.2021.g.

Iesaistītie zinātnieki

  Dr. sc. comp. Ints Mednieks
  Dr. sc. comp. Ints Mednieks

  Vadošais pētnieks

  +371 67558112
  [protected]
  Mg. math. Tamāra Laimiņa

  Zinātniskā asistente

  +371 67558202; +371 67558207.
  [protected]