2021. gada 29.jūnijā plkst.10:00, Elektronikas un datorzinātņu institūtā (EDI) notiks seminārs par ERAF projektu „Satelītdatos balstīta jauna mežaudzes krājas novērtēšanas tehnoloģija (WoodStock)” Nr. 1.1.1.1/18/A/165 un tajā iegūtajiem rezultātiem.

Projekta mērķisir izstrādāt izmaksu efektīvu tehnoloģiju koksnes krājas novērtēšanai mežā, kas izmantotu tikai arvien plašāk pieejamos augstas izšķirtspējas optiskos un radara satelītdatus.

Semināra programma

10:00 – 10:20 “Harvestera datu izmantošanas īpatnības mašīnmācīšanas (ML) modeļu veidošanai, salīdzinot ar meža inventarizācijas datiem” (A.Grišanovs).
10:20 – 10:40 “No satelītdatiem iegūto digitālo virsmu modeļu (DSM) precizitātes analīze Latvijas mežos valdošajām koku sugām” (G.Goldbergs).
10:40 – 11:00 “Meža audzes šķērslaukuma noteikšana no radara (SAR) datiem, izmantojot mašīnmācīšanas (ML) metodes” (A.Grišanovs).
11:00 – 11:20 “Krājas novērtējumi mikroaudžu līmenī, izmantojot satelītdatus” (L.Gulbe).

Laipni aicināti visi, kam interesē iespējas izmantot tālizpētes datus mežu apsaimniekošanā.

Klātienes dalībnieku skaits ierobežots, lūgums reģistrējoties norādīt vēlamo dalības formu.

Lūdzam dalībniekus reģistrēties šeit: https://forms.gle/qD7NuXbSMUpAxgcz9

Tiks nodrošināta iespēja piedalīties seminārā attālināti, piekļuves saite tiks atsūtīta pēc reģistrācijas (dienu pirms semināra norises) uz norādīto reģistrācijā e-pastu.