2021. gada 4. oktobrī Valsts Zinātnisko institūtu asociācijas (VZIA) pārstāvji tikās ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levita kungu. Valsts prezidents pauda savu atzinību par valsts zinātnisko institūtu (VZI) izcilajiem rezultātiem nesenajā Latvijas zinātnes starptautiskajā izvērtējumā un interesējās par VZI nākotnes attīstības plāniem, īpaši par neatkarīgo institūtu vietu nacionālajā zinātnes ekosistēmā un iespējamo ieguldījumu turpmākajā zinātnes attīstībā mūsu valstī.

Institūtu pārstāvji īpaši uzsvēra VZI sekmīgo un vienlaicīgo sadarbību ar vairākām Latvijas augstskolām, paužot viedokli, ka tieši atvērtība visām augstskolām ir visefektīvākais veids, kā institūti spēj dot ieguldījumu mūsu valsts zinātnes attīstībā. VZI apliecināja vēlmi iesaistīties mācību procesā, gan intensificējot līdzdalību kursu docēšanā, gan vēl plašāk nodrošinot maģistra un doktora darbu pētījumu zinātnisko vadību. Vienlaicīgi VZIA akcentēja valsts institūtu sekmīgo pieredzi sadarbībā ar industrijas pārstāvjiem un izveidotos sadarbības tīklus, kas ļauj sekmīgi piesaistīt Eiropas Komisijas Ietvarprogrammu finansējumu. Valsts prezidents izrādīja interesi par VZI sadarbības mehānismiem ar partnerinstitūtiem un labās prakses piemēriem.

Vairāk informācijas par tikšanos skatīt Valsts prezidenta kancelejas mājas lapā: https://www.president.lv/lv/jaunums/egils-levits-valsts-zinatniskie-instituti-veido-latvijas-zinatnes-izcilibas-potencialu