Godātie kolēģi!

Aicinām jūs piedalīties un prezentēt savus jaunākos pētniecības rezultātus IEEE starptautiskajā konferencē “Nanomaterials: Applications & Properties” (#IEEENAP) (https://ieeenap.org), kas tiks rīkota Rīgā, Latvijā, laikā no 2024. gada 8. līdz 13. septembrim.

Papildus, informējam, ka šogad konferences ietvaros norisināsies arī starptautisks zinātniskais simpozijs: “BIOPHOTONICS – RĪGA 2024” ((https://ieeenap.org/symposium). Simpozijā, ievērojot iepriekšējo trīs “Biophotonics Riga” pasākumu tradīcijas, tiks apspriesti jauni biofotonikas aspekti, fokusējoties uz sekojošām tēmām: (i) Biomedicīnas audu attēlveidošana, (ii) Optiskā klīniskā diagnostika un monitorings, (iii) ) Ādas optika un spektroskopija.
IEEE NAP konference tiek rīkota IEEE Nanotehnoloģiju padomei sadarbojoties ar Latvijas Universitāti, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Elektronikas un datorzinātņu institūtu, Sumu Valsts universitāti, kā arī ar IEEE Magnetics Society.
IEEE NAP konference turpina tradīciju pulcēt kopā zinātniekus no dažādām nanozinātņu jomām, uzsvaru liekot uz sekojošiem tematiem (angliski):
* Nanomaterials Synthesis & Self-assembly
* Electrochemistry of Nanomaterials
* Multifunctional Thin Films & Coatings
* Nanoscale Characterization & Imaging
* Nanophotonics
* Transport Properties in Nanoscale Systems
* Nanomagnetism & Magnetic Materials
* Superconductivity in Nanoscale & Mesoscopic Systems
* Nanosensors, Nanodevices & Applications
* Nanomaterials for Energy & Environment
* Nanobiomedical Research & Applications
* Ultrashort laser-matter Interactions & Materials Processing
* Theory & Modeling
* Interdisciplinary & Miscellaneous Topics

IESNIEGŠANAS TERMIŅI:
Abstraktu iesniegšana: 2024. gada 1. februāris – 15. aprīlis
4 lappušu rakstu iesniegšana: 15. aprīlis – 2024. gada 1. jūnijs
Agrīnas reģistrācijas maksa līdz: 2024. gada 15. jūnijs
Atvērta reģistrācija uz vietas: 2024. gada 8. septembris

Nepalaistiet garām šo iespēju dalīties ar saviem pētījumu rezultātiem vai parādīt savu tehnoloģiju, vienlaikus uzzinot jaunākās pasaules tendences jomā.

Uz drīzu tikšanos!