Valsts Pētījumu Programmas “Covid-19 seku mazināšana” 6.10 uzdevuma projekta “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” (COVIDzīve) ietvaros partneri apsprieda EDI un partneru pētījumu rezultātus un  balstoties uz tiem, uzklausīja ekspertu diskusiju un ieteikumus par attālināto kursu veidošanas/dizaina pamatprincipiem šī projekta WP6 ietvaros.

Pasākums norisinājās tiešsaistē 30. oktobrī un tajā piedalījās projekta partneru pārstāvji, kā arī izglītības eksperti, kas pārstāv visus izglītības līmeņus.