Valsts Pētījumu Programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projekta “Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā” (COV-MITIGATE) ietvaros EDI izstrādā malas (edge) sistēmas prototipu kas limitētos resursos saglabājot cilvēku privātumu var video noteikt cilvēku atrašanās vietu un pētniekiem nodrošināt uzticamu informāciju par attālumu starp cilvēkiem telpās laika griezumā.

Šodien iekārtu prototipi uzstādīti pirmajiem lauka izmēģinājumiem Bērnu Klīniskajā Universitātes Slimnīcā.

Prototipi sagatavoti uzstādīšanai
Norit kalibrācija
Nelielas pēdējā brīža korekcijas
Uzstādīšana veiksmīgi pabeigta
Validācija var sākties